Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana dat-
předpisy

Úvod a pojmy

1.   Úvod

Provozováním našich webových stránek https://www.trainingslager.com (dále jen „webová stránka“) zpracováváme osobní údaje. S těmi zacházíme důvěrně a zpracováváme je v souladu s platnými zákony – zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a federálním zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG-nový). Prostřednictvím našich nařízení o ochraně údajů vás chceme informovat, jaké osobní údaje od vás shromažďujeme, pro jaké účely a na jakém právním základě je používáme a případně komu je zpřístupňujeme. Kromě toho vám vysvětlíme, jaká práva máte k ochraně a vymáhání ochrany vašich údajů.

2.   Podmínky

Naše předpisy o ochraně údajů obsahují technické termíny, které jsou nové v GDPR a BDSG. Pro vaše lepší pochopení bychom rádi tyto pojmy vysvětlili jednoduchými slovy:

2.1   Osobní data

"Osobní data" jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby (čl. 4 č. 1 GDPR). Informace o identifikované osobě může být například jméno nebo e-mailová adresa. Osobní údaje jsou však zahrnuty i tam, kde identita není okamžitě zřejmá, ale lze ji určit kombinací vašich vlastních nebo cizích informací a tím zjistit, o koho se jedná. Osoba může být identifikována například poskytnutím její adresy nebo bankovních údajů, data narození nebo uživatelského jména, IP adres a/nebo lokalizačních údajů. Zde jsou relevantní všechny informace, které umožňují jakkoli vyvodit závěr o osobě.

 

2.2   zpracovává se

Pod "zpracovává se„Čl. 4 č. 2 GDPR znamená jakýkoli proces v souvislosti s osobními údaji. To se týká zejména shromažďování, zaznamenávání, organizování, uspořádání, ukládání, přizpůsobování nebo změny, čtení, dotazování, používání, zveřejňování, přenosu, distribuce nebo jakékoli jiné formy poskytování, porovnávání nebo spojování, omezování, mazání nebo ničení osobních údajů. data.


Odpovědná společnost a pověřenec pro ochranu osobních údajů

3.   Odpovědná osoba

Za zpracování údajů odpovídá:

Sdružení: teamtravel GmbH

Zákonný zástupce:
Generální ředitel Fabian Schlupp

Adresa:
Kleiner Schäferkamp 35b
20357 Hamburk

Telefon: +49 (0) 40 8740 9534

E-mail: info@trainingslager.com

4.   Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali externího pověřence pro ochranu osobních údajů. Zastihnout ho můžete na adrese:

Příjmení:                                 xxx

Adresa:                       xxx

Telefon:                              xxx

Fax: xxx

E-mailem:                                xxx

 

Zpracování rámu

5.   Rámec zpracování: webové stránky

V rámci webových stránek s adresou URL https://www.trainingslager.com zpracováváme vaše osobní údaje podrobně uvedené níže v bodech 6-17. Zpracováváme od vás pouze údaje, které aktivně poskytnete na našem webu (např. vyplněním formulářů) nebo které automaticky poskytnete při využití naší nabídky.

Vaše údaje budou zpracovávány výhradně námi a nebudou prodávány, půjčovány ani předávány třetím stranám. Pokud ke zpracování Vašich osobních údajů využíváme pomoc externích poskytovatelů služeb, dochází k tomu v rámci tzv. zpracování objednávek, při kterém jsme jako klient oprávněni dávat pokyny našim dodavatelům. K provozování našich webových stránek využíváme externí poskytovatele služeb pro hosting, jakož i pro údržbu, péči a další rozvoj. Pokud jsou pro některé operace zpracování uvedené v částech 6-17 využíváni jiní externí poskytovatelé služeb, budou tam uvedeni.

Přenos dat do třetích zemí obecně neprobíhá a není plánován. O výjimkách z této zásady vás budeme informovat v níže popsaných zpracovatelských operacích.

 

Detailní zpracování

6.   Poskytování webových stránek a souborů protokolu serveru

6.1   Popis zpracování

Pokaždé, když navštívíte webovou stránku, automaticky shromažďujeme informace, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Ty jsou také uloženy v tzv. log souborech našeho systému. To zahrnuje následující údaje:

 • Vaše IP adresa
 • software prohlížeče, který používáte, a také jeho verzi a jazyk
 • operační systém, který používáte
 • webové stránky, ze kterých jste na naše webové stránky přišli (tzv. referrer)
 • podstránky, na které na našem webu přistupujete
 • datum a čas vaší návštěvy našich webových stránek
 • Váš poskytovatel internetových služeb
 • Množství přenesených dat
 • Země a místo, ze kterého jste navštívili naše webové stránky
 • Vaše délka pobytu na našem webu

Dočasné uložení vaší IP adresy systémem je nezbytné, aby bylo možné doručit naše webové stránky do zařízení uživatele. K tomu musí IP adresa uživatele zůstat uložena po dobu trvání relace. Vaše IP adresa však není zaznamenána v našich souborech protokolu.

6.2   Účel

Zpracování probíhá za účelem umožnění přístupu na webové stránky a zajištění jejich stability a bezpečnosti. Kromě toho zpracování slouží ke statistickému vyhodnocování a zlepšování naší online nabídky.

6.3   Právní základ

Zpracování je nezbytné k ochraně převažujících oprávněných zájmů odpovědné osoby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávněný zájem spočívá v účelu uvedeném v bodě 6.2.

6.4   Doba skladování

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Pokud jsou data shromažďována za účelem poskytování webové stránky, je tomu tak, když příslušná relace skončila. Soubory protokolu jsou po 30 dnech smazány.

 

7.   Kontaktní formulář a kontakt přes email

7.1   Popis zpracování

Pro kontaktování jsme na našich webových stránkách poskytli kontaktní formulář. V tomto formuláři budete požádáni o zadání vaší e-mailové adresy, vašeho jména a zprávy pro nás. Pokud kliknete na tlačítko „Odeslat“, budou nám data přenesena. Můžete nás také kontaktovat pomocí e-mailových adres uvedených na webových stránkách. V tomto případě budou osobní údaje zaslané e-mailem zpracovány námi.

7.2   Účel

Poskytnutím kontaktního formuláře na našich webových stránkách vám chceme nabídnout pohodlný způsob, jak nás kontaktovat. Údaje zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo vašeho e-mailu a v něm budou použity výhradně pro účely zpracování a zodpovězení vašeho požadavku.

7.3   Právní základ

Zpracování je nezbytné k ochraně převažujících oprávněných zájmů odpovědné osoby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávněný zájem spočívá v účelu uvedeném v bodě 7.2. Pokud je emailový kontakt zaměřen na uzavření nebo plnění smlouvy, jsou údaje zpracovávány za účelem plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).

7.4   Doba skladování

Údaje vymažeme, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. K tomu obvykle dochází, když komunikace s vámi skončila. Komunikace končí, když okolnosti naznačují, že vaše obavy byly konečně vyjasněny. Pokud jsou zákonné doby uchovávání v rozporu s vymazáním, dojde k vymazání ihned po uplynutí zákonné doby uchovávání.

 

8.   Soubory cookie

8.1   Popis zpracování

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do zařízení uživatele při návštěvě webové stránky. Cookies obsahují informace, které umožňují rozpoznání zařízení a v případě potřeby určité funkce webové stránky. Obvykle používáme pouze takzvané „session cookies“. Ty se automaticky vymažou, když ukončíte internetovou relaci a zavřete prohlížeč. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení po delší dobu (tzv. trvalé soubory cookie). Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou v závislosti na zadané době uložení.

8.2   Účel

Soubory cookie používáme k tomu, aby byly naše webové stránky uživatelsky přívětivější a aby byly nabízeny funkce popsané v části 8.1. Spolupracujeme také se třetími stranami nebo máme integrované služby třetích stran, které nám pomáhají, aby byly naše webové stránky pro vás co nejzajímavější a uživatelsky přívětivé. Za tímto účelem mohou naše webové stránky ukládat na váš pevný disk také soubory cookie třetích stran. Pokud umožníme třetím stranám používat takové soubory cookie, budeme vás v následujících částech informovat o takto shromážděných informacích.

8.3   Právní základ

Zpracování je nezbytné k ochraně převažujících oprávněných zájmů odpovědné osoby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávněný zájem spočívá v účelu uvedeném v bodě 8.2.

8.4   Doba skladování

Soubory cookie se automaticky vymažou na konci relace nebo po uplynutí stanovené doby uložení. Vzhledem k tomu, že cookies jsou uloženy na vašem zařízení, máte jako uživatel také plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos cookies.

Níže jsme pro vás dali dohromady odkazy, které vás zavedou na návod, jak můžete změnit nastavení v běžných prohlížečích. Další informace naleznete v nabídce podpory vašeho prohlížeče:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Pokud jsou pro naše webové stránky deaktivovány soubory cookie, nelze jednotlivé funkce našich webových stránek používat nebo je lze používat pouze v omezeném rozsahu.

 

9.   Zpravodaj

9.1   Popis zpracování

Newsletter zasíláme v nepravidelných intervalech. Prostřednictvím newsletteru vás informujeme o našich aktivitách. Náš newsletter obdržíte pouze v případě, že se aktivně přihlásíte k odběru našeho mailing listu. Můžete se přihlásit k odběru newsletteru vyplněním a odesláním registračního formuláře na našem webu. Pro registraci k odběru newsletteru stačí zadat svou e-mailovou adresu. Všechny ostatní údaje (jako je vaše křestní jméno a příjmení) jsou dobrovolné a slouží výhradně k personalizaci e-mailů. K provádění a ověřování registrací k newsletteru používáme tzv. postup double opt-in. Registrace probíhá v několika krocích. Nejprve se přihlaste k odběru newsletteru na našem webu. Poté od nás obdržíte e-mail na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Tímto e-mailem vás žádáme o potvrzení, že jste se skutečně zaregistrovali k odběru newsletteru a že si jej přejete odebírat. Potvrzení proběhne kliknutím na potvrzovací odkaz v e-mailu. Teprve po úspěšném potvrzení vás přidáme do našeho distribučního seznamu newsletterů a budeme vám zasílat budoucí e-maily. V rámci procesu dvojitého přihlášení ukládáme datum, čas a vaše IP adresy jak při registraci, tak při potvrzování.

9.2   Účel

Zpracování probíhá, aby bylo možné nabízet funkci newsletteru a zasílat e-maily s newslettery odběratelům. Shromažďování a ukládání data, času a IP adres při registraci k odběru newsletteru slouží k doložení uděleného souhlasu a k ochraně před nesprávným zadáním e-mailových adres.

9.3   Právní základ

Zpracování našeho newsletteru pro odběratele je založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. K prohlášení o souhlasu máte kdykoli přístup na našich webových stránkách. Váš souhlas je dobrovolný. Shromažďování a ukládání data, času a IP adres při registraci k odběru newsletteru je nezbytné k ochraně nadřazených oprávněných zájmů odpovědné osoby (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Náš oprávněný zájem spočívá v účelu uvedeném v bodě 9.2.

9.4   Doba uložení a odvolání souhlasu

Pokud nepotvrdíte svou registraci k odběru našeho newsletteru do 24 hodin od obdržení odpovídajícího registračního e-mailu, vaše údaje budou automaticky vymazány. Vaše osobní údaje zpracováváme také po dobu vašeho odběru newsletteru. Zasílání našeho newsletteru můžete kdykoli ukončit odvoláním svého souhlasu. Stačí jednoduché vysvětlení (e-mailem na info@trainingslager.com nebo poštou na adresu teamtravel GmbH, Kleiner Schäferkamp 35b, 20357 Hamburg). Z odběru newsletteru se také můžete odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v každém e-mailu s newsletterem. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebudou vám nadále zasílány newslettery a vaše osobní údaje budou odstraněny z našeho aktivního seznamu adresátů.

9.5   Příjemci a předávání do třetích zemí

Ke správě našeho distribučního seznamu newsletterů a zasílání e-mailů využíváme služeb externího poskytovatele newsletterů.

 

10. Sociální sítě

10.1 Popis zpracování

Některé podstránky našeho webu obsahují tzv. sociální pluginy, které nabízejí externí sociální sítě Facebook, Twitter, Instagram a Google+. Když vstoupíte na stránku, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery sociální sítě. Obsah příslušného sociálního pluginu je sociální sítí přenesen přímo do vašeho prohlížeče a zobrazen na našich webových stránkách. Abychom tomu zabránili, používáme tzv. řešení dvěma kliknutími. Sociální pluginy jsme integrovali na naše webové stránky tak, že spojení mezi sociálními pluginy a servery sociálních sítí je standardně přerušeno. Pokud chcete přímo komunikovat se sociální sítí na našich webových stránkách prostřednictvím sociálního pluginu a umožnit výměnu dat, musíte kliknout na požadovaný sociální plugin a tím jej aktivovat. Po aktivaci sociálního pluginu již nemáme žádný vliv na množství dat, které příslušná sociální síť shromažďuje. Budeme vás proto informovat podle úrovně našich znalostí. Aktivací sociálního pluginu bude vaše IP adresa předána příslušné sociální síti společně s adresou naší webové stránky. Pokud jste při návštěvě našeho webu přihlášeni do sociální sítě, budou tyto informace přiřazeny k vašemu uživatelskému účtu tam. Pokud interagujete s aktivovaným sociálním pluginem, např. „sdílíte“, „to se mi líbí“ nebo „retweetujete“ příspěvek pomocí sociálního pluginu, jsou tyto informace také přeneseny přímo do příslušné sociální sítě a tam uloženy ve vašem uživatelském účtu.

Sociální sítě, se kterými komunikujete, ukládají vaše údaje jako profily použití a také je používají pro reklamní účely, průzkum trhu a/nebo k přizpůsobení svých webových stránek vašim potřebám. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, pro uplatnění musíte kontaktovat přímo sociální sítě.


10.2
Účel

Zpracování se provádí proto, abychom vám umožnili pohodlnou a uživatelsky přívětivou komunikaci se sociálními sítěmi.

10.3 Právní základ

Zpracování je nezbytné k ochraně převažujících oprávněných zájmů odpovědné osoby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávněný zájem spočívá v účelu uvedeném v bodě 11.2.

10.4 Příjemci a předávání do třetích zemí

Aktivací sociálního pluginu budou vaše data přenesena na jednu z následujících sociálních sítí.

 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA. Další informace o ochraně údajů na Facebooku naleznete na http://www.facebook.com/policy.php; http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a http://www.facebook.com/about/privacy/ vaše-info1TP5Informace o všech.
 • Cvrlikání, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornie 94103, USA; Další informace o ochraně údajů na Twitteru naleznete na https://twitter.com/privacy.
 • Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA; Další informace o ochraně údajů na Instagramu naleznete na https://help.instagram.com/155833707900388/.
 • Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA; Další informace o ochraně údajů ve společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.
 • Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko. Údaje mohou být předány společnosti skupiny Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, Kalifornie, 94103, USA a tam zpracovány. Další informace o ochraně dat na Pinterestu naleznete na https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

Sociální sítě také zpracovávají vaše osobní údaje v USA a podrobily se EU-US Privacy Shield. Další informace o EU-US Privacy Shield naleznete na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

11. Webová písma Google

11.1 Popis zpracování

Naše webové stránky používají „Google Webfonts“, službu nahrazování písem poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). S Google Webfonts jsou při zobrazení našich webových stránek standardní písma ve vašem zařízení nahrazena písmy z katalogu Google. Pokud váš prohlížeč brání integraci Google Webfonts, text na našich webových stránkách se zobrazí ve standardních fontech vašeho zařízení. Písma Google se načítají přímo ze serveru Google. Aby k tomu došlo, váš prohlížeč odešle požadavek na server Google. To znamená, že vaši IP adresu můžeme předávat také společnosti Google společně s adresou naší webové stránky. Google Webfonts však na vašem zařízení neukládá soubory cookie. Podle společnosti Google se data zpracovávaná v rámci služby Google Webfonts přenášejí do domén specifických pro zdroje, jako jsou fonts.googleapis.com nebo fonts.gstatic.com. Nebudou spojeny s údaji, které mohou souviset s používáním jiných služeb Google, jako je stejnojmenný vyhledávač nebo Gmail. Další informace o ochraně dat v Google Webfonts naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1. Obecné informace o ochraně údajů ve společnosti Google jsou k dispozici na adrese http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.


11.2
Účel

Zpracování probíhá proto, aby bylo možné zobrazit text na našich webových stránkách čitelnějším a estetičtějším způsobem.

11.3 Právní základ

Zpracování je nezbytné k ochraně převažujících oprávněných zájmů odpovědné osoby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávněný zájem spočívá v účelu uvedeném v bodě 11.2.

11.4 Příjemci a předávání do třetích zemí

Při používání Google Webfonts mohou být osobní údaje přenášeny do společnosti Google. Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a podrobil se EU-US Privacy Shield. Další informace o EU-US Privacy Shield naleznete na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

12. Youtube videa

12.1 Popis zpracování

Naše webové stránky využívají služby „YouTube“, videoplatformy provozované společností YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA (dále jen „YouTube“). YouTube zastupuje Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. YouTube používáme tak, že jednotlivá videa z platformy vkládáme na naše stránky jako tzv. iFrame, aby je bylo možné přehrávat přímo na našich stránkách. Videa jsou integrována v „režimu rozšířené ochrany dat“ nabízeném na YouTube, tzn. H. Pokud nebudete videa přehrávat, nebudou do Googlu přenesena žádná vaše osobní data. Pouze při přehrávání videa se do Googlu přenášejí data, na která nemáme žádný vliv. Pokud přehrajete video vložené na podstránce našeho webu, Google bude informován, kterou podstránku jste navštívili a které video jste sledovali. V případě potřeby bude vaše IP adresa předána také společnosti Google. Pokud jste přihlášeni jako uživatel YouTube nebo Google, přiřadí Google tyto informace k vašemu uživatelskému účtu. Google ukládá vaše data jako profily použití a používá je pro reklamní účely, průzkum trhu a/nebo k přizpůsobení webových stránek Google vašim potřebám. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, pro uplatnění musíte kontaktovat přímo Google. Další informace o ochraně údajů ve společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

12.2 Účel

Zpracování probíhá proto, abychom vám mohli zobrazovat videa na našich webových stránkách.

12.3 Právní základ

Zpracování je nezbytné k ochraně převažujících oprávněných zájmů odpovědné osoby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávněný zájem spočívá v účelu uvedeném v bodě 12.2.

12.4 Příjemci a předávání do třetích zemí

Integrací YouTube mohou být osobní údaje předány společnosti YouTube LLC nebo Google. Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a podrobil se EU-US Privacy Shield. Další informace o EU-US Privacy Shield naleznete na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

13. Vimeo videa

13.1 Popis zpracování

Naše webové stránky využívají služby „Vimeo“, video platformy provozované společností Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (dále jen „Vimeo“). Vimeo používáme tak, že jednotlivá videa z platformy vkládáme na náš web jako takzvané iFrame, aby je bylo možné přehrávat přímo na našem webu. Pokud navštívíte podstránku našeho webu, kde je vloženo video, bude navázáno spojení se servery Vimeo a video se zobrazí na našem webu. Tím Vimeo sdělíte, kterou webovou stránku jste navštívili. V případě potřeby bude vaše IP adresa přenesena také na Vimeo. Když přehráváte vložené video, jsou tyto informace sdíleny také s Vimeo. Pokud jste přihlášeni jako uživatel Vimeo, Vimeo přiřadí tato data k vašemu uživatelskému účtu. Další informace o ochraně dat na Vimeo naleznete na http://vimeo.com/privacy.

13.2 Účel

Zpracování probíhá proto, abychom vám mohli zobrazovat videa na našich webových stránkách.

13.3 Právní základ

Zpracování je nezbytné k ochraně převažujících oprávněných zájmů odpovědné osoby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávněný zájem spočívá v účelu uvedeném v bodě 13.2.

13.4 Příjemci a předávání do třetích zemí

Vimeo zpracovává data také v USA.

 

14. Google mapy

14.1 Popis zpracování

Naše webové stránky používají „Google Maps“, službu pro zobrazování map od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Mapy Google používáme tak, že na naše webové stránky vložíme mapu s adresou naší firmy. Mapa se načítá přímo ze serveru Google. Aby k tomu došlo, váš prohlížeč odešle požadavek na server Google. To znamená, že vaši IP adresu můžeme předávat také společnosti Google společně s adresou naší webové stránky. Mapy Google však na vašem zařízení neukládají soubory cookie. Pokud jste při návštěvě našich stránek přihlášeni ke Google, přiřadí Mapy Google tyto informace k vašemu uživatelskému účtu Google. Google ukládá vaše data jako profily použití a používá je pro reklamní účely, průzkum trhu a/nebo k přizpůsobení webových stránek Google vašim potřebám. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, pro uplatnění musíte kontaktovat přímo Google. Další informace o ochraně údajů ve společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

14.2 Účel

Zpracování probíhá za účelem zobrazení interaktivní mapy na našem webu.

14.3 Právní základ

Zpracování je nezbytné k ochraně převažujících oprávněných zájmů odpovědné osoby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávněný zájem spočívá v účelu uvedeném v bodě 14.2.

14.4 Příjemci a předávání do třetích zemí

Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a podrobil se EU-US Privacy Shield. Další informace o EU-US Privacy Shield naleznete na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

15. Google Analytics

15.1 Popis zpracování

Naše webové stránky používají „Google Analytics“, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Google Analytics používá soubory cookie (viz část 8), které umožňují analýzu vašeho používání naší nabídky. Informace generované souborem cookie se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google Analytics však používáme pouze s anonymizací IP adres. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics se neslučuje s jinými údaji Google. Statistiky vytvářené službou Google Analytics zaznamenávají zejména to, kolik uživatelů navštíví naši webovou stránku, z jaké země nebo lokality přístup pochází, jaké podstránky jsou navštěvovány a jaké odkazy nebo hledané výrazy návštěvníci používají, aby se dostali na naše webové stránky. Uživatelské podmínky Google Analytics naleznete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Přehled ochrany údajů v Google Analytics je k dispozici na http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google si můžete prohlédnout na adrese http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

15.2 Účel

Zpracování probíhá za účelem vyhodnocení používání našich webových stránek. Informace získané tímto způsobem se používají ke zlepšení a přizpůsobení naší online přítomnosti našim potřebám.

15.3 Právní základ

Zpracování je nezbytné k ochraně převažujících oprávněných zájmů odpovědné osoby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávněný zájem spočívá v účelu uvedeném v bodě 15.2.

15.4 Skladovací doba a právo vznést námitku

Vysvětlili jsme dobu uložení a vaši kontrolu a možnosti nastavení pro soubory cookie v části 8. Proti zpracování údajů službou Google Analytics můžete kdykoli vznést námitku stažením a instalací doplňku prohlížeče nabízeného společností Google na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Případně máte možnost kliknout na odkaz níže. Tím se na vašem zařízení nastaví opt-out cookie, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách tohoto webu. Po 14 měsících automaticky vymažeme analytická data zpracovaná a uložená v Google Analytics.

15.5 Příjemci a předávání do třetích zemí

Google Analytics pro nás v rámci zpracování objednávek vystupuje jako poskytovatel služeb. Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a podrobil se EU-US Privacy Shield. Další informace o EU-US Privacy Shield naleznete na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

16. Matomo (dříve „Piwik“)

16.1 Popis zpracování

Naše webové stránky používají „Matomo“, službu webové analýzy od společnosti Innocraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland. Matomo je software s otevřeným zdrojovým kódem, který jsme nainstalovali na náš server. Matomo používá soubory cookie (viz část 8), které umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek. Statistiky vytvořené společností Matomo zaznamenávají zejména to, kolik uživatelů navštíví naše webové stránky, z jaké země nebo lokality pochází přístup, které podstránky jsou navštěvovány a jaké odkazy nebo hledané výrazy návštěvníci používají, aby se dostali na naše webové stránky. Informace generované souborem cookie se přenášejí na náš server a tam se ukládají. Nebude předán třetím stranám. Vaše IP adresa nebude spojena s jinými údaji, které se vás týkají. IP adresy jsou zaznamenávány pouze anonymně, takže přiřazení není možné (tzv. IP maskování).

16.2 Účel

Zpracování probíhá za účelem vyhodnocení používání našich webových stránek. Informace získané tímto způsobem se používají ke zlepšení a přizpůsobení naší online přítomnosti našim potřebám.

16.3 Právní základ

Zpracování je nezbytné k ochraně převažujících oprávněných zájmů odpovědné osoby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávněný zájem spočívá v účelu uvedeném v bodě 16.2.

16.4 Skladovací doba a právo vznést námitku

Vysvětlili jsme dobu uložení a vaši kontrolu a možnosti nastavení pro soubory cookie v části 8. Proti zpracování údajů společností Matomo můžete kdykoli vznést námitku odstraněním následujícího zaškrtnutí a tím aktivací zásuvného modulu pro odhlášení: Matomo iFrame. Analytická data zpracovaná a uložená u Matomo budou automaticky vymazána po jednom roce.

 

17. Google reCAPTCHA

17.1 Popis zpracování

Naše webové stránky používají „reCAPTCHA“, službu provozovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, USA (dále jen „Google“). Pomocí reCAPTCHA můžeme ve formulářích zkontrolovat, zda zadání provedl člověk nebo automatizovaný software – zejména tzv. boti. To nám umožňuje chránit naše webové stránky před spamem a zneužitím. V této souvislosti se společnosti Google přenáší vaše IP adresa, doba, kterou strávíte na webových stránkách, pohyby myši a další údaje potřebné pro službu reCAPTCHA. Další informace o ochraně údajů ve společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

17.2 Účel

Zpracování probíhá za účelem ochrany formulářů na našich webových stránkách před zneužitím a spamem.

17.3 Právní základ

Zpracování je nezbytné k ochraně převažujících oprávněných zájmů odpovědné osoby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávněný zájem spočívá v účelu uvedeném v bodě 17.2.

17.4 Příjemci a předávání do třetích zemí

Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a podrobil se EU-US Privacy Shield. Další informace o EU-US Privacy Shield naleznete na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Bezpečnostní opatření

18. Bezpečnostní opatření

Abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, opatřili jsme naše webové stránky certifikátem SSL nebo TLS. SSL je zkratka pro „Secure Sockets Layer“ a TLS pro „Transport Layer Security“ a šifruje komunikaci dat mezi webovou stránkou a zařízením uživatele. Aktivní šifrování SSL nebo TLS poznáte podle malého loga zámku, které se zobrazuje zcela vlevo v adresním řádku prohlížeče.

 

Vaše práva

19. Práva postižených

S ohledem na výše popsané zpracování údajů naší společností máte nárok na následující práva subjektu údajů:

19.1 Informace (článek 15 GDPR)

Máte právo požadovat od nás potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. V takovém případě máte právo na informace o těchto osobních údajích a na další informace uvedené v čl. 15 GDPR za podmínek stanovených v čl. 15 GDPR.

19.2 Oprava (článek 16 GDPR)

Máte právo požadovat, abychom neprodleně opravili nesprávné osobní údaje, které se vás týkají, a případně doplnili neúplné osobní údaje.

19.3 výmaz (článek 17 GDPR)

Máte právo požadovat, abychom neprodleně vymazali osobní údaje, které se vás týkají, pokud platí některý z důvodů uvedených v článku 17 GDPR, např. B. pokud vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, které sledujeme.

19.4 Omezení zpracování údajů (článek 18 GDPR)

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování, pokud je splněna jedna z podmínek uvedených v článku 18 GDPR, např. B. pokud zpochybníte přesnost svých osobních údajů, zpracování údajů bude omezeno na dobu, která nám umožní přesnost vašich údajů ověřit.

19.5 Přenositelnost údajů (článek 20 GDPR)

Máte právo za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR požádat o vydání údajů, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

19.6 Odvolání souhlasu (čl. 7 odst. 3 GDPR)

Máte právo svůj souhlas se zpracováním založeným na souhlasu kdykoli odvolat. Odvolání platí od okamžiku uplatnění. Jinými slovy, funguje to do budoucna. Odvolání souhlasu nečiní zpracování zpětně nezákonným.

19.7 Stížnost (článek 77 GDPR)

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit u dozorového úřadu v členském státě EU, kde máte bydliště, místo výkonu práce nebo místo údajného porušení.

19.8 Zákaz automatizovaného rozhodování/profilování (článek 22 GDPR)

Rozhodnutí, která pro vás mají právní důsledky nebo se vás významně dotýkají, se nesmí zakládat pouze na automatizovaném zpracování osobních údajů – včetně profilování. Informujeme vás, že ohledně vašich osobních údajů nepoužíváme automatizované rozhodování, včetně profilování.

19.9 Námitka (článek 21 GDPR)

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (pro ochranu převažujících oprávněných zájmů), máte právo vznést proti tomu námitku za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR. To však platí pouze v případě, že existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace. Po vznesení námitky již nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami. Zpracování také nemusíme zastavit, pokud slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. V každém případě – bez ohledu na zvláštní situaci – máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímé reklamy.

trainingcamp.com

Vyberte region:
Vyberte region:
Vyberte věkovou skupinu:
Filtrovat věkovou skupinu
Vyberte speciální funkce zde:
Filtrační zařízení
zobrazit více
Vyberte umístění ubytování:
Umístění filtru
Vyberte rozpočet:
Filtr rozpočtu
Vyberte region:
Vyberte region:
Vyberte speciální funkce zde:
Filtrační zařízení
zobrazit více
Vyberte umístění ubytování:
Umístění filtru
Vyberte rozpočet:
Filtr rozpočtu
Vyberte region:
Vyberte region:
Vyberte věkovou skupinu:
Filtrovat věkovou skupinu
Vyberte speciální funkce zde:
Filtrační zařízení
zobrazit více
Vyberte umístění ubytování:
Umístění filtru
Vyberte rozpočet:
Filtr rozpočtu
Vyberte region:
Vyberte region:
Vyberte speciální funkce zde:
Filtrační zařízení
zobrazit více
Vyberte umístění ubytování:
Umístění filtru
Vyberte rozpočet:
Filtr rozpočtu
Kontaktujte ihned!
Kontaktujte nás přes Whatsapp!
Naskenujte kód
Čau 👋
Máte zájem o některý z našich tréninkových kempů nebo jen rychlý dotaz?
Jednoduše nám napište do chatu!