Privacybeleid

Gegevensbescherming-
regelgeving

Inleiding en voorwaarden

1.   Invoering

Door het exploiteren van onze website https://www.trainingslager.com (hierna te noemen “website”) verwerken wij persoonsgegevens. Wij behandelen deze vertrouwelijk en verwerken ze in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving - in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Federale Gegevensbeschermingswet (BDSG-nieuw). Met ons privacybeleid willen wij u laten weten welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond wij deze gebruiken en, indien nodig, aan wie wij deze bekendmaken. Daarnaast leggen wij u uit welke rechten u heeft om uw gegevensbescherming te beschermen en af te dwingen.

2.   Voorwaarden

Onze regelgeving inzake gegevensbescherming bevat technische termen die nieuw zijn in de AVG en de BDSG. Voor een beter begrip willen we deze termen in eenvoudige woorden uitleggen:

2.1   Persoonlijke gegevens

"Persoonlijke gegevens" is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (art. 4 nr. 1 AVG). Informatie over een geïdentificeerde persoon kan bijvoorbeeld de naam of het e-mailadres zijn. Er worden echter ook persoonsgegevens opgenomen waarvan de identiteit niet direct duidelijk is, maar wel kunnen worden vastgesteld door eigen informatie of die van derden te combineren en zo te achterhalen wie het is. Een persoon kan bijvoorbeeld worden geïdentificeerd door het verstrekken van zijn adres- of bankgegevens, zijn geboortedatum of gebruikersnaam, zijn IP-adres en/of locatiegegevens. Alle informatie die het mogelijk maakt om op welke manier dan ook een conclusie over een persoon te trekken, is hier relevant.

 

2.2   verwerken

Onder een "verwerken“Art. 4 nr. 2 AVG betekent elk proces in verband met persoonlijke gegevens. Dit geldt in het bijzonder voor het verzamelen, vastleggen, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken, doorgeven, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, vergelijken of met elkaar in verband brengen, het beperken, verwijderen of vernietigen van persoonsgegevens gegevens.


Verantwoordelijk bedrijf en functionaris voor gegevensbescherming

3.   Verantwoordelijk persoon

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

Vereniging: teamtravel GmbH

Wettelijke vertegenwoordiger:
Directeur Fabian Schlupp

Adres:
Kleiner Schäferkamp 35b
20357 Hamburg

Telefoon: +49 (0) 40 8740 9534

E-mail: info@trainingslager.com

4.   Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt hem bereiken op:

Achternaam:                                 xxx

Adres:                       xxx

Telefoon:                              xxx

Fax: xxx

E-mail:                                xxx

 

Verwerkingsframe

5.   Verwerkingskader: website

Als onderdeel van de website met de URL https://www.trainingslager.com verwerken wij uw persoonlijke gegevens die hieronder in detail worden vermeld onder secties 6-17. Wij verwerken uitsluitend gegevens van u die u actief op onze website verstrekt (bijvoorbeeld door formulieren in te vullen) of die u automatisch verstrekt bij het gebruik van ons aanbod.

Uw gegevens worden uitsluitend door ons verwerkt en niet verkocht, uitgeleend of doorgegeven aan derden. Als wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens gebruik maken van de hulp van externe dienstverleners, gebeurt dit in het kader van de zogenaamde orderverwerking, waarbij wij als opdrachtgever bevoegd zijn instructies te geven aan onze opdrachtnemers. Voor de exploitatie van onze website maken wij gebruik van externe dienstverleners voor de hosting, maar ook voor het onderhoud, de verzorging en de verdere ontwikkeling. Als er voor sommige van de in de paragrafen 6 tot en met 17 genoemde verwerkingen gebruik wordt gemaakt van andere externe dienstverleners, worden zij daar vermeld.

Gegevensoverdracht naar derde landen vindt doorgaans niet plaats en is ook niet gepland. Bij de hieronder beschreven verwerkingen informeren wij u over uitzonderingen op dit beginsel.

 

De verwerking tot in detail

6.   Terbeschikkingstelling van de website en serverlogbestanden

6.1   Beschrijving van de verwerking

Elke keer dat u de website bezoekt, verzamelen wij automatisch informatie die uw browser naar onze server verzendt. Deze worden tevens opgeslagen in de zogenaamde logbestanden van ons systeem. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Uw IP-adres
 • de browsersoftware die u gebruikt, evenals de versie en taal ervan
 • het besturingssysteem dat u gebruikt
 • de website van waaruit u op onze website bent gekomen (zogenaamde verwijzer)
 • de subpagina's die u op onze website bezoekt
 • de datum en tijd van uw bezoek aan onze website
 • Uw internetprovider
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Land en plaats van waaruit u onze website heeft bezocht
 • Uw verblijfsduur op onze website

De tijdelijke opslag van uw IP-adres door het systeem is noodzakelijk om onze website op het apparaat van een gebruiker te kunnen weergeven. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de duur van de sessie opgeslagen blijven. Uw IP-adres wordt echter niet in onze logbestanden geregistreerd.

6.2   Doel

De verwerking vindt plaats om toegang tot de website mogelijk te maken en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen. Bovendien dient de verwerking de statistische evaluatie en verbetering van ons onlineaanbod.

6.3   Legale basis

De verwerking is noodzakelijk om de doorslaggevende legitieme belangen van de verantwoordelijke persoon te beschermen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Ons legitieme belang ligt in het doel vermeld in paragraaf 6.2.

6.4   Opslagperiode

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als de gegevens worden verzameld om de website ter beschikking te stellen, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. De logbestanden worden na 30 dagen verwijderd.

 

7.   Contactformulier en contact via e-mail

7.1   Beschrijving van de verwerking

Om contact met ons op te nemen, hebben wij op onze website een contactformulier beschikbaar gesteld. In dit formulier wordt u gevraagd uw e-mailadres, uw naam en een bericht voor ons in te vullen. Als u op de knop “Verzenden” klikt, worden de gegevens naar ons overgedragen. U kunt ook contact met ons opnemen via de e-mailadressen die op de website staan vermeld. In dit geval worden de per e-mail verzonden persoonsgegevens door ons verwerkt.

7.2   Doel

Door een contactformulier op onze website aan te bieden, willen wij u een gemakkelijke manier bieden om met ons in contact te komen. De gegevens die met en in het contactformulier of uw e-mail worden verzonden, worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken en beantwoorden van uw verzoek.

7.3   Legale basis

De verwerking is noodzakelijk om de doorslaggevende legitieme belangen van de verantwoordelijke persoon te beschermen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Ons legitieme belang ligt in het doel vermeld in paragraaf 7.2. Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten of uitvoeren van een contract, worden de gegevens verwerkt om het contract uit te voeren (art. 6 lid 1 lit. b AVG).

7.4   Opslagperiode

Wij verwijderen de gegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor het verwezenlijken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit gebeurt meestal wanneer de communicatie met u is beëindigd. De communicatie eindigt wanneer de omstandigheden erop wijzen dat uw probleem eindelijk is opgehelderd. Als wettelijke bewaartermijnen verwijdering in de weg staan, vindt verwijdering onmiddellijk na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn plaats.

 

8.   Koekjes

8.1   Beschrijving van de verwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen wanneer deze een website bezoekt. Cookies bevatten informatie die de herkenning van een apparaat en, indien nodig, bepaalde functies van een website mogelijk maakt. Wij gebruiken doorgaans alleen zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden automatisch verwijderd wanneer u uw internetsessie beëindigt en de browser sluit. Andere cookies blijven langere tijd op uw apparaat opgeslagen (zogenaamde permanente cookies). Permanente cookies worden automatisch verwijderd, afhankelijk van de opgegeven opslagperiode.

8.2   Doel

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken en om de in paragraaf 8.1 beschreven functies aan te bieden. Wij werken ook samen met derde partijen of hebben geïntegreerde diensten van derden om ons te helpen onze website zo interessant en gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. Voor dit doeleinde kan onze website ook cookies van derden op uw harde schijf opslaan. Als we toestaan dat derde partijen dergelijke cookies gebruiken, zullen we u in de volgende paragrafen informeren over de informatie die op deze manier wordt verzameld.

8.3   Legale basis

De verwerking is noodzakelijk om de doorslaggevende legitieme belangen van de verantwoordelijke persoon te beschermen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Ons legitieme belang ligt in het doel vermeld in paragraaf 8.2.

8.4   Opslagperiode

Cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van een sessie of wanneer de opgegeven bewaartermijn is verstreken. Omdat cookies op uw apparaat worden opgeslagen, heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken.

Hieronder hebben we links voor u samengesteld die u naar instructies brengen over hoe u de instellingen in gangbare browsers kunt wijzigen. Meer informatie vindt u in het ondersteuningsmenu van uw browser:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chroom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website zijn uitgeschakeld, kunnen afzonderlijke functies van onze website niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt.

 

9.   Nieuwsbrief

9.1   Beschrijving van de verwerking

Op onregelmatige tijdstippen versturen wij een nieuwsbrief. Met de nieuwsbrief informeren wij u over onze activiteiten. U ontvangt onze nieuwsbrief alleen als u zich actief abonneert op onze mailinglijst. U kunt zich hierop abonneren door het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief op onze website in te vullen en te verzenden. Om u aan te melden voor de nieuwsbrief hoeft u alleen uw e-mailadres op te geven. Alle overige informatie (zoals uw voor- en achternaam) is vrijwillig en dient uitsluitend om de e-mails te personaliseren. Voor het uitvoeren en verifiëren van nieuwsbriefregistraties maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure. Registratie vindt plaats in verschillende stappen. Schrijf u dan eerst in voor de nieuwsbrief op onze website. U ontvangt dan een e-mail van ons op het door u opgegeven e-mailadres. Met deze e-mail vragen wij u te bevestigen dat u zich daadwerkelijk heeft aangemeld voor de nieuwsbrief en deze graag wilt ontvangen. Bevestiging vindt plaats door op een bevestigingslink in de e-mail te klikken. Pas na een succesvolle bevestiging zullen we u toevoegen aan onze nieuwsbriefdistributielijst en u toekomstige e-mails sturen. Als onderdeel van het dubbele opt-in-proces slaan wij zowel bij de registratie als bij de bevestiging de datum, tijd en uw IP-adressen op.

9.2   Doel

De verwerking vindt plaats om de nieuwsbrieffunctie te kunnen aanbieden en nieuwsbrief-e-mails naar abonnees te kunnen verzenden. Het verzamelen en opslaan van datum, tijd en IP-adressen bij de registratie voor de nieuwsbrief dient om de gegeven toestemming te documenteren en om te beschermen tegen oneigenlijke invoer van e-mailadressen.

9.3   Legale basis

De verwerking van onze nieuwsbrief voor abonnees is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG. U kunt de toestemmingsverklaring op elk gewenst moment op onze website raadplegen. Uw toestemming is vrijwillig. Het verzamelen en opslaan van datum, tijd en IP-adressen bij registratie voor de nieuwsbrief is noodzakelijk om de doorslaggevende legitieme belangen van de verantwoordelijke persoon te beschermen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG). Ons legitieme belang ligt in het doel vermeld in paragraaf 9.2.

9.4   Bewaartermijn en intrekking van toestemming

Als u uw aanmelding voor onze nieuwsbrief niet binnen 24 uur na ontvangst van de bijbehorende aanmeldings-e-mail bevestigt, worden uw gegevens automatisch verwijderd. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook voor de duur van uw nieuwsbriefabonnement. U kunt op ieder moment stoppen met het ontvangen van onze nieuwsbrief door uw toestemming in te trekken. Een eenvoudige uitleg is voldoende (per e-mail aan info@trainingslager.com of per post aan teamtravel GmbH, Kleiner Schäferkamp 35b, 20357 Hamburg). U kunt zich ook afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmeldlink te klikken die in elke nieuwsbrief-e-mail staat. Als u uw toestemming intrekt, ontvangt u geen nieuwsbrieven meer en worden uw persoonsgegevens verwijderd van onze actieve mailinglijst.

9.5   Ontvangers en verzending naar derde landen

Voor het beheren van onze nieuwsbriefdistributielijst en het verzenden van e-mails maken wij gebruik van de diensten van een externe nieuwsbriefaanbieder.

 

10. Sociale netwerken

10.1 Beschrijving van de verwerking

Bepaalde subpagina's van onze website bevatten zogenaamde sociale plug-ins, die worden aangeboden door de externe sociale netwerken Facebook, Twitter, Instagram en Google+. Wanneer u een pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van het sociale netwerk. De inhoud van de betreffende sociale plug-in wordt door het sociale netwerk rechtstreeks naar uw browser verzonden en op onze website weergegeven. Om dit te voorkomen maken wij gebruik van de zogenaamde twee-klik-oplossing. Wij hebben de sociale plug-ins zo op onze website geïntegreerd dat de verbinding tussen de sociale plug-ins en de sociale netwerkservers standaard wordt onderbroken. Als u via de sociale plug-in rechtstreeks met een sociaal netwerk op onze website wilt communiceren en gegevensuitwisseling wilt inschakelen, moet u op de gewenste sociale plug-in klikken en deze daardoor activeren. Na het activeren van een sociale plug-in hebben wij geen invloed meer op de hoeveelheid gegevens die het betreffende sociale netwerk verzamelt. Wij zullen u daarom informeren op basis van ons kennisniveau. Door het activeren van een sociale plug-in wordt uw IP-adres samen met het adres van onze website naar het betreffende sociale netwerk verzonden. Als u bij uw bezoek aan onze website bent ingelogd op het sociale netwerk, worden deze gegevens daar aan uw gebruikersaccount toegewezen. Als u met een geactiveerde sociale plug-in communiceert, bijvoorbeeld een bericht “deelt”, “likt” of “retweet” met behulp van de sociale plug-in, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar het betreffende sociale netwerk verzonden en daar in uw gebruikersaccount opgeslagen.

De sociale netwerken waarmee u communiceert, slaan uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruiken deze ook voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of om hun websites op uw behoeften af te stemmen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarvoor u rechtstreeks contact moet opnemen met de sociale netwerken.


10.2
Doel

De verwerking wordt uitgevoerd om u een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke communicatie met sociale netwerken mogelijk te maken.

10.3 Legale basis

De verwerking is noodzakelijk om de doorslaggevende legitieme belangen van de verantwoordelijke persoon te beschermen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Ons legitieme belang ligt in het doel vermeld in paragraaf 11.2.

10.4 Ontvangers en verzending naar derde landen

Door het activeren van een sociale plug-in worden uw gegevens verzonden naar een van de volgende sociale netwerken.

 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Californië 94304, VS. Meer informatie over gegevensbescherming op Facebook vindt u op http://www.facebook.com/policy.php; http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/ jouw-info#eiedereeninfo.
 • Twitteren, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Californië 94103, VS; Meer informatie over gegevensbescherming op Twitter vindt u op https://twitter.com/privacy.
 • Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, Californië 94025, VS; Meer informatie over gegevensbescherming op Instagram vindt u op https://help.instagram.com/155833707900388/.
 • Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Californië 94043, VS; Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u op https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.
 • Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2e verdieping, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Gegevens kunnen worden doorgegeven aan de groepsmaatschappij Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, Californië, 94103, VS en daar worden verwerkt. Meer informatie over gegevensbescherming bij Pinterest vindt u op https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

De sociale netwerken verwerken uw persoonsgegevens ook in de VS en zijn onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield. Meer informatie over het EU-US Privacy Shield kunt u vinden op https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

11. Google-weblettertypen

11.1 Beschrijving van de verwerking

Onze website maakt gebruik van “Google Webfonts”, een lettertypevervangingsservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna “Google” genoemd). Met Google Webfonts worden bij het weergeven van onze website de standaardlettertypen op uw apparaat vervangen door lettertypen uit de Google-catalogus. Als uw browser de integratie van Google Webfonts verhindert, wordt de tekst op onze website weergegeven in de standaardlettertypen van uw apparaat. De Google-lettertypen worden rechtstreeks vanaf een Google-server geladen. Om dit te laten gebeuren, stuurt uw browser een verzoek naar een server van Google. Dit betekent dat wij uw IP-adres ook samen met het adres van onze website aan Google kunnen doorgeven. Google Webfonts slaat echter geen cookies op uw apparaat op. Volgens Google worden gegevens die worden verwerkt als onderdeel van de Google Webfonts-service overgedragen naar bronspecifieke domeinen zoals fonts.googleapis.com of fonts.gstatic.com. Ze worden niet gekoppeld aan gegevens die mogelijk verband houden met het gebruik van andere Google-diensten zoals de gelijknamige zoekmachine of Gmail. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Webfonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1. Algemene informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u op http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.


11.2
Doel

De verwerking vindt plaats om de tekst op onze website leesbaarder en esthetisch aantrekkelijker te kunnen weergeven.

11.3 Legale basis

De verwerking is noodzakelijk om de doorslaggevende legitieme belangen van de verantwoordelijke persoon te beschermen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Ons legitieme belang ligt in het doel vermeld in paragraaf 11.2.

11.4 Ontvangers en verzending naar derde landen

Door het gebruik van Google Webfonts kunnen persoonlijke gegevens naar Google worden verzonden. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield. Meer informatie over het EU-US Privacy Shield kunt u vinden op https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

12. Youtube filmpjes

12.1 Beschrijving van de verwerking

Onze website maakt gebruik van diensten van “YouTube”, een videoplatform dat wordt beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS (hierna “YouTube” genoemd). YouTube wordt vertegenwoordigd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Wij gebruiken YouTube door afzonderlijke video's van het platform op onze website in te sluiten als een zogenaamd iFrame, zodat deze direct op onze website kunnen worden afgespeeld. De video's zijn geïntegreerd in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” die op YouTube wordt aangeboden, d.w.z. H. Zolang u de video's niet afspeelt, worden er geen persoonlijke gegevens van u aan Google overgedragen. Alleen wanneer een video wordt afgespeeld, worden gegevens overgedragen aan Google, waar wij geen invloed op hebben. Als u een daar op een subpagina van onze website ingebedde video afspeelt, krijgt Google te horen welke subpagina u heeft bezocht en welke video u heeft bekeken. Indien nodig wordt ook uw IP-adres aan Google doorgegeven. Als u bent ingelogd als YouTube- of Google-gebruiker, wijst Google deze informatie toe aan uw gebruikersaccount. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of om Google-websites op uw behoeften af te stemmen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarvoor u rechtstreeks contact moet opnemen met Google. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u op http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

12.2 Doel

De verwerking vindt plaats om u video’s op onze website te kunnen tonen.

12.3 Legale basis

De verwerking is noodzakelijk om de doorslaggevende legitieme belangen van de verantwoordelijke persoon te beschermen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Ons legitieme belang ligt in het doel vermeld in paragraaf 12.2.

12.4 Ontvangers en verzending naar derde landen

Door de integratie van YouTube kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan YouTube LLC of Google. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield. Meer informatie over het EU-US Privacy Shield kunt u vinden op https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

13. Vimeo-video's

13.1 Beschrijving van de verwerking

Onze website maakt gebruik van diensten van “Vimeo”, een videoplatform beheerd door Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS (hierna “Vimeo” genoemd). Wij gebruiken Vimeo door individuele video's van het platform op onze website in te sluiten als zogenaamde iFrames, zodat deze direct op onze website kunnen worden afgespeeld. Als u een subpagina van onze website bezoekt waar een video is ingesloten, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de Vimeo-servers en wordt de video binnen onze website weergegeven. Hierdoor vertelt Vimeo welke website u heeft bezocht. Indien nodig wordt ook uw IP-adres doorgegeven aan Vimeo. Wanneer u een embedded video afspeelt, wordt deze informatie ook gedeeld met Vimeo. Als u bent ingelogd als Vimeo-gebruiker, wijst Vimeo deze gegevens toe aan uw gebruikersaccount. Meer informatie over gegevensbescherming bij Vimeo vindt u op http://vimeo.com/privacy.

13.2 Doel

De verwerking vindt plaats om u video’s op onze website te kunnen tonen.

13.3 Legale basis

De verwerking is noodzakelijk om de doorslaggevende legitieme belangen van de verantwoordelijke persoon te beschermen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Ons legitieme belang ligt in het doel vermeld in paragraaf 13.2.

13.4 Ontvangers en verzending naar derde landen

Vimeo verwerkt ook gegevens in de VS.

 

14. Google Maps

14.1 Beschrijving van de verwerking

Onze website maakt gebruik van “Google Maps”, een dienst voor het weergeven van kaarten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna “Google” genoemd). Wij gebruiken Google Maps door een kaart met ons bedrijfsadres op onze website op te nemen. De kaart wordt rechtstreeks vanaf een Google-server geladen. Om dit te laten gebeuren, stuurt uw browser een verzoek naar een server van Google. Dit betekent dat wij uw IP-adres ook samen met het adres van onze website aan Google kunnen doorgeven. Google Maps slaat echter geen cookies op uw apparaat op. Als u bij uw bezoek aan onze site bij Google bent ingelogd, wijst Google Maps deze informatie toe aan uw Google-gebruikersaccount. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of om Google-websites op uw behoeften af te stemmen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarvoor u rechtstreeks contact moet opnemen met Google. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u op http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

14.2 Doel

De verwerking vindt plaats om u een interactieve kaart op onze website te kunnen tonen.

14.3 Legale basis

De verwerking is noodzakelijk om de doorslaggevende legitieme belangen van de verantwoordelijke persoon te beschermen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Ons legitieme belang ligt in het doel vermeld in artikel 14.2.

14.4 Ontvangers en verzending naar derde landen

Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield. Meer informatie over het EU-US Privacy Shield kunt u vinden op https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

15. Google Analytics

15.1 Beschrijving van de verwerking

Onze website maakt gebruik van “Google Analytics”, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna “Google” genoemd). Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie paragraaf 8) waarmee uw gebruik van ons aanbod kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken echter alleen Google Analytics met IP-anonimisering. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. De statistieken van Google Analytics registreren met name hoeveel gebruikers onze website bezoeken, uit welk land of welke locatie de toegang komt, welke subpagina's worden bezocht en via welke links of zoektermen bezoekers onze website bereiken. De gebruikersvoorwaarden van Google Analytics vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Een overzicht van de gegevensbescherming in Google Analytics vindt u op http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html. Het privacybeleid van Google kunt u raadplegen op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

15.2 Doel

De verwerking vindt plaats om het gebruik van onze website te kunnen evalueren. De op deze manier verkregen informatie wordt gebruikt om onze online aanwezigheid te verbeteren en af te stemmen op onze behoeften.

15.3 Legale basis

De verwerking is noodzakelijk om de doorslaggevende legitieme belangen van de verantwoordelijke persoon te beschermen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Ons legitieme belang ligt in het doel vermeld in artikel 15.2.

15.4 Bewaartermijn en recht van bezwaar

De bewaartermijn en uw controle- en instellingsmogelijkheden voor cookies hebben wij uitgelegd in hoofdstuk 8. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door Google Analytics door de door Google aangeboden browser-add-on op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de te downloaden en te installeren. Als alternatief kunt u op de onderstaande link klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst, die voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld. De met Google Analytics verwerkte en opgeslagen analysegegevens verwijderen wij na 14 maanden automatisch.

15.5 Ontvangers en verzending naar derde landen

Google Analytics fungeert voor ons als dienstverlener in het kader van de orderverwerking. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield. Meer informatie over het EU-US Privacy Shield kunt u vinden op https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

16. Matomo (voorheen “Piwik”)

16.1 Beschrijving van de verwerking

Onze website maakt gebruik van “Matomo”, een webanalysedienst van Innocraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland. Matomo is open source software die wij op onze server hebben geïnstalleerd. Matomo maakt gebruik van cookies (zie paragraaf 8) waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd. De door Matomo aangemaakte statistieken registreren met name hoeveel gebruikers onze website bezoeken, uit welk land of welke locatie de toegang komt, welke subpagina's worden bezocht en welke links of zoektermen bezoekers gebruiken om onze website te bereiken. De door de cookie gegenereerde informatie wordt naar onze server overgebracht en daar opgeslagen. Het wordt niet doorgegeven aan derden. Uw IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die op u betrekking hebben. De IP-adressen worden alleen anoniem geregistreerd, zodat toewijzing niet mogelijk is (zogenaamde IP-masking).

16.2 Doel

De verwerking vindt plaats om het gebruik van onze website te kunnen evalueren. De op deze manier verkregen informatie wordt gebruikt om onze online aanwezigheid te verbeteren en af te stemmen op onze behoeften.

16.3 Legale basis

De verwerking is noodzakelijk om de doorslaggevende legitieme belangen van de verantwoordelijke persoon te beschermen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Ons legitieme belang ligt in het doel vermeld in artikel 16.2.

16.4 Bewaartermijn en recht van bezwaar

De bewaartermijn en uw controle- en instellingsmogelijkheden voor cookies hebben wij uitgelegd in hoofdstuk 8. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door Matomo door het volgende vinkje te verwijderen en daarmee de opt-out plug-in te activeren: Matomo iFrame. De bij Matomo verwerkte en opgeslagen analysegegevens worden na een jaar automatisch door ons verwijderd.

 

17. Google reCAPTCHA

17.1 Beschrijving van de verwerking

Onze website maakt gebruik van “reCAPTCHA”, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, VS (hierna “Google” genoemd). Met reCAPTCHA kunnen we in formulieren controleren of de invoer door een mens of door geautomatiseerde software - vooral zogenaamde bots - is gedaan. Hierdoor kunnen wij onze website beschermen tegen spam en misbruik. In deze context worden uw IP-adres, de tijd die u op de website doorbrengt, uw muisbewegingen en eventuele andere gegevens die nodig zijn voor de reCAPTCHA-dienst naar Google verzonden. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u op http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

17.2 Doel

De verwerking vindt plaats om formulieren op onze website te beschermen tegen misbruik en spam.

17.3 Legale basis

De verwerking is noodzakelijk om de doorslaggevende legitieme belangen van de verantwoordelijke persoon te beschermen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Ons legitieme belang ligt in het doel vermeld in artikel 17.2.

17.4 Ontvangers en verzending naar derde landen

Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield. Meer informatie over het EU-US Privacy Shield kunt u vinden op https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Veiligheidsmaatregelen

18. Veiligheidsmaatregelen

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, hebben wij onze website voorzien van een SSL- of TLS-certificaat. SSL staat voor “Secure Sockets Layer” en TLS voor “Transport Layer Security” en versleutelt de gegevenscommunicatie tussen een website en het apparaat van de gebruiker. U kunt de actieve SSL- of TLS-codering herkennen aan een klein slotlogo dat uiterst links in de adresbalk van de browser wordt weergegeven.

 

Jou rechten

19. Rechten van de getroffenen

Met betrekking tot de hierboven beschreven gegevensverwerking door ons bedrijf heeft u recht op de volgende rechten van de betrokkene:

19.1 Informatie (Artikel 15 AVG)

U heeft het recht om van ons bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken. Als dit het geval is, heeft u recht op informatie over deze persoonsgegevens en de verdere informatie vermeld in artikel 15 AVG onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 15 AVG.

19.2 Correctie (art. 16 AVG)

U heeft het recht om te verzoeken dat wij onjuiste persoonsgegevens over u onmiddellijk corrigeren en, indien nodig, onvolledige persoonsgegevens aanvullen.

19.3 Verwijdering (art. 17 AVG)

U heeft het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderen als een van de redenen genoemd in artikel 17 AVG van toepassing is, bijvoorbeeld omdat B. als uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die wij nastreven.

19.4 Beperking van de gegevensverwerking (art. 18 AVG)

U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking beperken als aan een van de voorwaarden vermeld in artikel 18 AVG is voldaan, b.v. B. Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist, wordt de gegevensverwerking beperkt gedurende de periode waarin wij de juistheid van uw gegevens kunnen verifiëren.

19.5 Gegevensportabiliteit (Artikel 20 AVG)

U hebt het recht, onder de voorwaarden vermeld in artikel 20 AVG, om de vrijgave van de gegevens over u te verzoeken in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat.

19.6 Intrekking van de toestemming (art. 7 lid 3 AVG)

U heeft het recht om uw toestemming voor verwerking op basis van toestemming te allen tijde in te trekken. De herroeping geldt vanaf het moment dat deze wordt beweerd. Met andere woorden: het werkt voor de toekomst. Het intrekken van de toestemming maakt de verwerking niet met terugwerkende kracht onrechtmatig.

19.7 Klacht (Artikel 77 AVG)

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt dit recht uitoefenen bij een toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

19.8 Verbod op geautomatiseerde beslissingen/profilering (artikel 22 AVG)

Beslissingen die juridische gevolgen voor u hebben of die u aanzienlijk treffen, mogen niet uitsluitend gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens – inclusief profilering. Wij informeren u dat wij geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

19.9 Bezwaar (art. 21 AVG)

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van artikel 6 lid 1 letter f AVG (ter bescherming van zwaardere gerechtvaardigde belangen), heeft u het recht hiertegen bezwaar te maken onder de voorwaarden genoemd in artikel 21 AVG. Dit geldt echter alleen als er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie. Na bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. We hoeven de verwerking ook niet stop te zetten als deze dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. In ieder geval heeft u – ongeacht de specifieke situatie – te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe reclame.

trainingskamp.com

Kies een regio:
Kies een regio:
Kies een leeftijdsgroep:
Leeftijdsgroep filteren
Selecteer hier de bijzondere kenmerken:
Filterapparatuur
laat meer zien
Selecteer de locatie van de accommodatie:
Locatie filteren
Kies het budget:
Budgetfilter
Kies een regio:
Kies een regio:
Selecteer hier de bijzondere kenmerken:
Filterapparatuur
laat meer zien
Selecteer de locatie van de accommodatie:
Locatie filteren
Kies het budget:
Budgetfilter
Kies een regio:
Kies een regio:
Kies een leeftijdsgroep:
Leeftijdsgroep filteren
Selecteer hier de bijzondere kenmerken:
Filterapparatuur
laat meer zien
Selecteer de locatie van de accommodatie:
Locatie filteren
Kies het budget:
Budgetfilter
Kies een regio:
Kies een regio:
Selecteer hier de bijzondere kenmerken:
Filterapparatuur
laat meer zien
Selecteer de locatie van de accommodatie:
Locatie filteren
Kies het budget:
Budgetfilter
Contact nu!
Neem contact met ons op via Whatsapp!
Scan de code
Hé 👋
Heeft u interesse in één van onze trainingskampen of heeft u gewoon een korte vraag?
Schrijf ons eenvoudig via de chat!