Polityka prywatności

Ochrona danych-
przepisy prawne

Wprowadzenie i terminy

1.   Wstęp

Prowadząc naszą stronę internetową https://www.trainingslager.com (zwaną dalej „stroną internetową”) przetwarzamy dane osobowe. Traktujemy je poufnie i przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami – w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i federalną ustawą o ochronie danych (nowość BDSG). Za pomocą naszych przepisów o ochronie danych osobowych chcemy poinformować Cię, jakie dane osobowe od Ciebie zbieramy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej je wykorzystujemy oraz, w razie potrzeby, komu je ujawniamy. Ponadto wyjaśnimy Ci, jakie masz prawa, aby chronić i egzekwować ochronę swoich danych.

2.   Warunki

Nasze przepisy dotyczące ochrony danych zawierają terminy techniczne, które są nowością w RODO i BDSG. Dla lepszego zrozumienia chcielibyśmy wyjaśnić te terminy w prostych słowach:

2.1   Dane osobiste

"Dane osobiste" to wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 4 ust. 1 RODO). Informacją o zidentyfikowanej osobie może być np. imię i nazwisko lub adres e-mail. Jednakże dane osobowe są uwzględniane również wtedy, gdy tożsamość nie jest od razu oczywista, ale można ją ustalić, łącząc informacje własne lub informacje pochodzące od osób trzecich i w ten sposób ustalając, kto to jest. Osobę można zidentyfikować na przykład poprzez podanie jej adresu lub danych bankowych, daty urodzenia lub nazwy użytkownika, adresu IP i/lub danych lokalizacyjnych. Wszystkie informacje, które pozwalają w jakikolwiek sposób wyciągnąć wnioski na temat danej osoby, są tutaj istotne.

 

2.2   przetwarzanie

Pod "przetwarzanie„Art. 4 ust. 2 RODO oznacza każdy proces związany z danymi osobowymi. Dotyczy to w szczególności gromadzenia, utrwalania, organizowania, porządkowania, przechowywania, dostosowywania lub zmieniania, odczytywania, odpytywania, wykorzystywania, ujawniania, przesyłania, rozpowszechniania lub jakiejkolwiek innej formy udostępniania, porównywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia danych osobowych dane.


Odpowiedzialna firma i inspektor ochrony danych

3.   Odpowiedzialna osoba

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych jest:

Stowarzyszenie: teamtravel GmbH

Przedstawiciel prawny:
Dyrektor Zarządzający Fabian Schlupp

Adres:
Kleinera Schäferkamp 35b
20357 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 8740 9534

E-mail: info@trainingslager.com

4.   Inspektor ochrony danych

W naszej firmie wyznaczyliśmy zewnętrznego inspektora ochrony danych. Możesz się z nim skontaktować pod adresem:

Nazwisko:                                 xxx

Adres:                       xxx

Telefon:                              xxx

Faks: xxx

E-mail:                                xxx

 

Ramka przetwarzania

5.   Ramy przetwarzania: strona internetowa

W ramach serwisu o adresie URL https://www.trainingslager.com przetwarzamy Twoje dane osobowe, które szczegółowo opisano poniżej w punktach 6-17. Przetwarzamy wyłącznie Twoje dane, które aktywnie podajesz na naszej stronie (np. wypełniając formularze) lub które podajesz automatycznie podczas korzystania z naszej oferty.

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez nas i nie będą sprzedawane, wypożyczane ani przekazywane osobom trzecim. Jeżeli przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych korzystamy z pomocy zewnętrznych usługodawców, odbywa się to w ramach tzw. realizacji zamówień, w ramach której jako Klient jesteśmy upoważnieni do wydawania poleceń naszym kontrahentom. Do obsługi naszej strony internetowej korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług hostingowych, a także konserwacji, opieki i dalszego rozwoju. Jeżeli do niektórych operacji przetwarzania wymienionych w punktach 6-17 korzystają inni zewnętrzni usługodawcy, zostaną oni tam wymienieni.

Przekazywanie danych do krajów trzecich z reguły nie ma miejsca i nie jest planowane. O wyjątkach od tej zasady w opisanych poniżej operacjach przetwarzania będziemy Państwa informować.

 

Przetwarzanie w szczegółach

6.   Udostępnienie plików dziennika strony internetowej i serwera

6.1   Opis przetwarzania

Za każdym razem, gdy odwiedzasz tę witrynę, automatycznie zbieramy informacje, które Twoja przeglądarka przesyła do naszego serwera. Są one również przechowywane w tak zwanych plikach dziennika naszego systemu. Dotyczy to następujących danych:

 • Twój adres IP
 • oprogramowanie przeglądarki, z której korzystasz, a także jego wersję i język
 • systemu operacyjnego, którego używasz
 • strona internetowa, z której trafiłeś na naszą stronę (tzw. referer)
 • podstrony, do których uzyskujesz dostęp w naszej witrynie
 • datę i godzinę Twojej wizyty na naszej stronie internetowej
 • Twój dostawca usług internetowych
 • Ilość przesłanych danych
 • Kraj i miejsce, z którego odwiedziłeś naszą stronę internetową
 • Długość Twojego pobytu na naszej stronie internetowej

Tymczasowe przechowywanie Twojego adresu IP przez system jest konieczne, aby móc wyświetlać naszą stronę internetową na urządzeniu użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. Jednakże Twój adres IP nie jest rejestrowany w naszych plikach dziennika.

6.2   Zamiar

Przetwarzanie odbywa się w celu umożliwienia dostępu do serwisu oraz zapewnienia jego stabilności i bezpieczeństwa. Ponadto przetwarzanie służy ocenie statystycznej i ulepszaniu naszej oferty online.

6.3   Podstawa prawna

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes leży w celu określonym w punkcie 6.2.

6.4   Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Jeżeli dane są zbierane w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. Pliki dziennika są usuwane po 30 dniach.

 

7.   Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

7.1   Opis przetwarzania

Aby się z nami skontaktować, na naszej stronie internetowej udostępniliśmy formularz kontaktowy. W tym formularzu zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz wiadomości dla nas. Jeżeli klikniesz przycisk „Wyślij”, dane zostaną do nas przesłane. Można się z nami skontaktować także za pomocą adresów e-mail podanych na stronie. W takim przypadku dane osobowe przekazane drogą e-mailową będą przez nas przetwarzane.

7.2   Zamiar

Udostępniając na naszej stronie formularz kontaktowy, chcemy zaoferować Państwu wygodną możliwość kontaktu z nami. Dane przesyłane wraz z formularzem kontaktowym lub pocztą elektroniczną będą wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

7.3   Podstawa prawna

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes leży w celu określonym w punkcie 7.2. Jeżeli kontakt e-mailowy ma na celu zawarcie lub realizację umowy, dane przetwarzane są w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

7.4   Okres przechowywania

Dane usuniemy, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Zwykle ma to miejsce po zakończeniu komunikacji z Tobą. Komunikacja kończy się, gdy okoliczności wskazują, że Twoje wątpliwości zostały ostatecznie wyjaśnione. Jeżeli ustawowe okresy przechowywania uniemożliwiają usunięcie, usunięcie nastąpi niezwłocznie po upływie ustawowego okresu przechowywania.

 

8.   Ciasteczka

8.1   Opis przetwarzania

Nasza strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookies zawierają informacje umożliwiające rozpoznanie urządzenia i w razie potrzeby niektórych funkcji serwisu internetowego. Zwykle używamy wyłącznie tak zwanych „sesyjnych plików cookie”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu sesji internetowej i zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu przez dłuższy okres czasu (tzw. trwałe pliki cookies). Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane w zależności od określonego czasu przechowywania.

8.2   Zamiar

Używamy plików cookies, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i oferowała funkcje opisane w punkcie 8.1. Współpracujemy również ze stronami trzecimi lub mamy zintegrowane usługi stron trzecich, które pomagają nam uczynić naszą stronę internetową tak interesującą i przyjazną dla użytkownika, jak to tylko możliwe. W tym celu nasza witryna może przechowywać na Twoim dysku twardym również pliki cookies podmiotów zewnętrznych. Jeżeli zezwolimy podmiotom trzecim na korzystanie z takich plików cookies, w kolejnych punktach poinformujemy Cię o informacjach zebranych w ten sposób.

8.3   Podstawa prawna

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes leży w celu określonym w punkcie 8.2.

8.4   Okres przechowywania

Pliki cookies są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji lub po upływie określonego okresu przechowywania. Ponieważ pliki cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu, jako użytkownik masz również pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies.

Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie linki prowadzące do instrukcji zmiany ustawień w popularnych przeglądarkach. Więcej informacji znajdziesz w menu pomocy swojej przeglądarki:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefoksa: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie dla naszej witryny internetowej korzystanie z poszczególnych funkcji naszej witryny internetowej będzie niemożliwe lub będzie możliwe jedynie w ograniczonym zakresie.

 

9.   Biuletyn

9.1   Opis przetwarzania

Newsletter wysyłamy w nieregularnych odstępach czasu. Za pomocą newslettera informujemy Cię o naszej działalności. Będziesz otrzymywać nasz biuletyn tylko wtedy, gdy aktywnie zapiszesz się na naszą listę mailingową. Można się na niego zapisać wypełniając i przesyłając formularz zapisu do newslettera na naszej stronie internetowej. Aby zapisać się do newslettera wystarczy podać swój adres e-mail. Wszelkie pozostałe dane (takie jak imię i nazwisko) są dobrowolne i służą wyłącznie personalizacji wiadomości e-mail. W celu realizacji i weryfikacji rejestracji do newslettera stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Rejestracja odbywa się w kilku krokach. W pierwszej kolejności zapisz się do newslettera na naszej stronie internetowej. Następnie otrzymasz od nas wiadomość e-mail na podany przez Ciebie adres e-mail. Za pomocą tego e-maila prosimy Cię o potwierdzenie, że rzeczywiście zarejestrowałeś się do newslettera i chcesz go otrzymywać. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie w link potwierdzający znajdujący się w wiadomości e-mail. Dopiero po pomyślnym potwierdzeniu dodamy Cię do naszej listy dystrybucyjnej biuletynu i będziemy wysyłać Ci przyszłe e-maile. W ramach procesu podwójnej zgody przechowujemy datę, godzinę i Twoje adresy IP zarówno podczas rejestracji, jak i podczas potwierdzania.

9.2   Zamiar

Przetwarzanie odbywa się w celu umożliwienia świadczenia funkcji newslettera i przesyłania subskrybentom wiadomości e-mail z newsletterem. Gromadzenie i przechowywanie daty, godziny i adresów IP podczas rejestracji do newslettera służy dokumentowaniu wyrażonej zgody i ochronie przed nieprawidłowym wprowadzeniem adresów e-mail.

9.3   Podstawa prawna

Przetwarzanie naszego biuletynu abonenckiego opiera się na zgodzie zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.a RODO. Oświadczenie o wyrażeniu zgody możesz uzyskać w każdej chwili na naszej stronie internetowej. Twoja zgoda jest dobrowolna. Gromadzenie i przechowywanie daty, godziny i adresów IP podczas rejestracji do newslettera jest konieczne w celu ochrony nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes leży w celu określonym w punkcie 9.2.

9.4   Okres przechowywania i cofnięcie zgody

Jeśli nie potwierdzisz rejestracji do naszego newslettera w ciągu 24 godzin od otrzymania odpowiedniego e-maila rejestracyjnego, Twoje dane zostaną automatycznie usunięte. Przetwarzamy Twoje dane osobowe także przez okres subskrypcji newslettera. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera poprzez wycofanie swojej zgody. Wystarczy proste wyjaśnienie (e-mailem na adres info@trainingslager.com lub pocztą na adres teamtravel GmbH, Kleiner Schäferkamp 35b, 20357 Hamburg). Możesz także zrezygnować z subskrypcji biuletynu, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji znajdujące się w każdym e-mailu z biuletynem. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, nie będziesz już otrzymywać newsletterów, a Twoje dane osobowe zostaną usunięte z naszej aktywnej listy mailingowej.

9.5   Odbiorcy i przekazywanie do krajów trzecich

Korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy biuletynów w celu zarządzania naszą listą dystrybucyjną biuletynów i wysyłania wiadomości e-mail.

 

10. Portale społecznościowe

10.1 Opis przetwarzania

Niektóre podstrony naszej witryny internetowej zawierają tzw. wtyczki społecznościowe, które oferowane są przez zewnętrzne sieci społecznościowe Facebook, Twitter, Instagram i Google+. Gdy uzyskasz dostęp do strony zawierającej taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami sieci społecznościowej. Treść odpowiedniej wtyczki społecznościowej jest przesyłana przez sieć społecznościową bezpośrednio do Twojej przeglądarki i wyświetlana na naszej stronie internetowej. Aby temu zapobiec, stosujemy tzw. rozwiązanie dwóch kliknięć. Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy wtyczki społecznościowe w taki sposób, że połączenie między wtyczkami społecznościowymi a serwerami sieci społecznościowych jest domyślnie przerywane. Jeśli chcesz komunikować się bezpośrednio z siecią społecznościową na naszej stronie internetowej za pośrednictwem wtyczki społecznościowej i umożliwić wymianę danych, musisz kliknąć żądaną wtyczkę społecznościową i tym samym ją aktywować. Po aktywowaniu wtyczki społecznościowej nie mamy już żadnego wpływu na ilość danych gromadzonych przez dany serwis społecznościowy. Dlatego będziemy Cię informować zgodnie z naszym poziomem wiedzy. Aktywując wtyczkę społecznościową, Twój adres IP zostanie przesłany do odpowiedniej sieci społecznościowej w powiązaniu z adresem naszej strony internetowej. Jeżeli podczas wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo zalogowani w serwisie społecznościowym, informacje te zostaną tam przypisane do Państwa konta użytkownika. Jeśli za pomocą wtyczki społecznościowej wejdziesz w interakcję z aktywowaną wtyczką społecznościową, np. „udostępnisz”, „polubisz” lub „prześlesz dalej” post za pomocą wtyczki społecznościowej, informacja ta zostanie również przesłana bezpośrednio do odpowiedniej sieci społecznościowej i tam zapisana na Twoim koncie użytkownika.

Sieci społecznościowe, z którymi się komunikujesz, przechowują Twoje dane jako profile użytkowania, a także wykorzystują je do celów reklamowych, badań rynku i/lub dostosowania swoich stron internetowych do Twoich potrzeb. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, w celu skorzystania z nich musisz skontaktować się bezpośrednio z sieciami społecznościowymi.


10.2
Zamiar

Przetwarzanie odbywa się w celu umożliwienia Państwu wygodnej i przyjaznej dla użytkownika komunikacji z sieciami społecznościowymi.

10.3 Podstawa prawna

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes leży w celu określonym w punkcie 11.2.

10.4 Odbiorcy i przekazywanie do krajów trzecich

Aktywując wtyczkę społecznościową, Twoje dane zostaną przesłane do jednego z poniższych portali społecznościowych.

 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA. Więcej informacji na temat ochrony danych na Facebooku można znaleźć pod adresem http://www.facebook.com/policy.php; http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications i http://www.facebook.com/about/privacy/ twoje-informacje#ewszystkie informacje.
 • Świergot, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornia 94103, USA; Więcej informacji na temat ochrony danych na Twitterze można znaleźć pod adresem https://twitter.com/privacy.
 • Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA; Więcej informacji na temat ochrony danych na Instagramie można znaleźć pod adresem https://help.instagram.com/155833707900388/.
 • Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA; Więcej informacji na temat ochrony danych w Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.
 • Pinteresta: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia. Dane mogą być przekazywane spółce należącej do grupy Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, California, 94103, USA i tam przetwarzane. Więcej informacji na temat ochrony danych na Pintereście można znaleźć pod adresem https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

Sieci społecznościowe przetwarzają Twoje dane osobowe również w USA i podlegają Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności UE-USA można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

11. Czcionki internetowe Google

11.1 Opis przetwarzania

Nasza strona internetowa korzysta z „Google Webfonts”, usługi wymiany czcionek świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „Google”). Dzięki Google Webfonts podczas wyświetlania naszej witryny standardowe czcionki na Twoim urządzeniu zostaną zastąpione czcionkami z katalogu Google. Jeśli Twoja przeglądarka uniemożliwia integrację czcionek Google Webfont, tekst na naszej stronie będzie wyświetlany w standardowych czcionkach Twojego urządzenia. Czcionki Google są ładowane bezpośrednio z serwera Google. Aby tak się stało, Twoja przeglądarka wysyła żądanie do serwera Google. Oznacza to, że w związku z adresem naszej witryny internetowej możemy także przekazać Google Twój adres IP. Jednakże Google Webfonts nie przechowuje plików cookie na Twoim urządzeniu. Według Google dane przetwarzane w ramach usługi Google Webfonts przekazywane są do domen specyficznych dla zasobów, takich jak czcionki.googleapis.com czy czcionki.gstatic.com. Nie będą one kojarzone z danymi, które mogą wiązać się z korzystaniem z innych usług Google takich jak wyszukiwarka o tej samej nazwie czy Gmail. Więcej informacji na temat ochrony danych w Google Webfonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1. Ogólne informacje na temat ochrony danych w Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.


11.2
Zamiar

Przetwarzanie odbywa się w celu umożliwienia wyświetlenia tekstu znajdującego się na naszej stronie internetowej w sposób bardziej czytelny i estetyczny.

11.3 Podstawa prawna

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes leży w celu określonym w punkcie 11.2.

11.4 Odbiorcy i przekazywanie do krajów trzecich

Podczas korzystania z Google Webfonts dane osobowe mogą być przesyłane do Google. Google przetwarza Twoje dane osobowe również w USA i podlega Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności UE-USA można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

12. Filmy na youtube

12.1 Opis przetwarzania

Nasza strona korzysta z usług „YouTube”, platformy wideo obsługiwanej przez YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA (zwanej dalej „YouTube”). YouTube jest reprezentowany przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystamy z serwisu YouTube osadzając na naszej stronie poszczególne filmy z platformy w formie tzw. iFrame, dzięki czemu można je odtwarzać bezpośrednio na naszej stronie. Filmy wideo są zintegrowane w „rozszerzonym trybie ochrony danych” oferowanym na YouTube, tj. H. Żadne Twoje dane osobowe nie zostaną przesłane do Google, dopóki nie odtworzysz filmów. Dopiero po odtworzeniu filmu dane są przesyłane do Google, na co nie mamy żadnego wpływu. Jeżeli na podstronie naszego serwisu odtworzysz osadzony tam film, Google zostanie poinformowane, jaką podstronę odwiedziłeś i jaki film obejrzałeś. W razie potrzeby Twój adres IP zostanie również przesłany do Google. Jeśli jesteś zalogowany jako użytkownik YouTube lub Google, Google przypisuje te informacje do Twojego konta użytkownika. Google zapisuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub dostosowania stron Google do Twoich potrzeb. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, w tym celu musisz skontaktować się bezpośrednio z Google. Więcej informacji na temat ochrony danych w Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

12.2 Zamiar

Przetwarzanie odbywa się w celu umożliwienia wyświetlania Państwu filmów na naszej stronie internetowej.

12.3 Podstawa prawna

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes leży w celu określonym w punkcie 12.2.

12.4 Odbiorcy i przekazywanie do krajów trzecich

W wyniku integracji YouTube dane osobowe mogą zostać przesłane do YouTube LLC lub Google. Google przetwarza Twoje dane osobowe również w USA i podlega Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności UE-USA można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

13. Filmy z Vimeo

13.1 Opis przetwarzania

Nasza strona internetowa korzysta z usług „Vimeo”, platformy wideo obsługiwanej przez Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (zwanej dalej „Vimeo”). Korzystamy z Vimeo osadzając na naszej stronie poszczególne filmy z platformy jako tzw. iFrame, dzięki czemu można je odtwarzać bezpośrednio na naszej stronie. Jeżeli odwiedzisz podstronę naszego serwisu, na której osadzony jest plik wideo, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Vimeo i wideo zostanie wyświetlone w obrębie naszej witryny. Dzięki temu Vimeo informuje, którą witrynę odwiedziłeś. W razie potrzeby Twój adres IP zostanie również przesłany do Vimeo. Kiedy odtwarzasz osadzony film, informacje te są również udostępniane Vimeo. Jeśli jesteś zalogowany jako użytkownik Vimeo, Vimeo przypisuje te dane do Twojego konta użytkownika. Więcej informacji na temat ochrony danych w Vimeo można znaleźć pod adresem http://vimeo.com/privacy.

13.2 Zamiar

Przetwarzanie odbywa się w celu umożliwienia wyświetlania Państwu filmów na naszej stronie internetowej.

13.3 Podstawa prawna

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes leży w celu określonym w punkcie 13.2.

13.4 Odbiorcy i przekazywanie do krajów trzecich

Vimeo przetwarza dane również w USA.

 

14. mapy Google

14.1 Opis przetwarzania

Nasza strona internetowa korzysta z „Google Maps”, usługi wyświetlania map firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „Google”). Korzystamy z Google Maps, umieszczając na naszej stronie internetowej mapę z adresem naszej firmy. Mapa ładowana jest bezpośrednio z serwera Google. Aby tak się stało, Twoja przeglądarka wysyła żądanie do serwera Google. Oznacza to, że w związku z adresem naszej witryny internetowej możemy także przekazać Google Twój adres IP. Mapy Google nie przechowują jednak plików cookies na Twoim urządzeniu. Jeśli podczas odwiedzania naszej witryny jesteś zalogowany w Google, Google Maps przypisuje te informacje do Twojego konta użytkownika Google. Google zapisuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub dostosowania stron Google do Twoich potrzeb. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, w tym celu musisz skontaktować się bezpośrednio z Google. Więcej informacji na temat ochrony danych w Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

14.2 Zamiar

Przetwarzanie odbywa się w celu umożliwienia wyświetlenia Państwu interaktywnej mapy na naszej stronie internetowej.

14.3 Podstawa prawna

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes leży w celu określonym w punkcie 14.2.

14.4 Odbiorcy i przekazywanie do krajów trzecich

Google przetwarza Twoje dane osobowe również w USA i podlega Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności UE-USA można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

15. Google Analytics

15.1 Opis przetwarzania

Nasza strona internetowa korzysta z „Google Analytics”, usługi analizy sieci udostępnianej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie (patrz punkt 8), które umożliwiają analizę korzystania z naszej oferty. Informacje generowane przez plik cookie są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Korzystamy jednak wyłącznie z Google Analytics z anonimizacją adresu IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Statystyki tworzone przez Google Analytics rejestrują w szczególności, ilu użytkowników odwiedza naszą witrynę, z jakiego kraju lub lokalizacji pochodzi dostęp, jakie podstrony są odwiedzane oraz z jakich linków lub wyszukiwanych haseł korzystają odwiedzający, aby dotrzeć do naszej witryny. Warunki korzystania z usługi Google Analytics można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Przegląd ochrony danych w Google Analytics jest dostępny pod adresem http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html. Z polityką prywatności Google można zapoznać się pod adresem http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

15.2 Zamiar

Przetwarzanie odbywa się w celu umożliwienia oceny korzystania z naszej strony internetowej. Informacje uzyskane w ten sposób służą do ulepszania i dostosowywania naszej obecności w Internecie do naszych potrzeb.

15.3 Podstawa prawna

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes leży w celu określonym w punkcie 15.2.

15.4 Okres przechowywania i prawo do sprzeciwu

Okres przechowywania oraz możliwości kontroli i ustawień plików cookies wyjaśniliśmy w Rozdziale 8. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez Google Analytics, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki oferowany przez Google pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternatywnie możesz kliknąć poniższy link. Spowoduje to ustawienie na Twoim urządzeniu pliku cookie rezygnacji, który zapobiegnie gromadzeniu Twoich danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie. Po 14 miesiącach automatycznie usuwamy dane analityczne przetwarzane i przechowywane w Google Analytics.

15.5 Odbiorcy i przekazywanie do krajów trzecich

Google Analytics pełni dla nas rolę usługodawcy w ramach realizacji zamówień. Google przetwarza Twoje dane osobowe również w USA i podlega Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności UE-USA można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

16. Matomo (dawniej „Piwik”)

16.1 Opis przetwarzania

Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy sieci „Matomo” firmy Innocraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia. Matomo to oprogramowanie typu open source, które zainstalowaliśmy na naszym serwerze. Matomo wykorzystuje pliki cookie (patrz punkt 8), które umożliwiają analizę korzystania z naszej witryny internetowej. Statystyki tworzone przez Matomo rejestrują w szczególności, ilu użytkowników odwiedza naszą witrynę, z jakiego kraju lub lokalizacji pochodzi dostęp, na jakie podstrony następuje dostęp oraz z jakich linków lub wyszukiwanych haseł korzystają odwiedzający, aby dotrzeć do naszej witryny. Informacje generowane przez plik cookie są przesyłane na nasz serwer i tam przechowywane. Nie będą one przekazywane osobom trzecim. Twój adres IP nie będzie łączony z innymi danymi dotyczącymi Ciebie. Adresy IP są rejestrowane wyłącznie anonimowo, w związku z czym ich przyporządkowanie nie jest możliwe (tzw. maskowanie IP).

16.2 Zamiar

Przetwarzanie odbywa się w celu umożliwienia oceny korzystania z naszej strony internetowej. Informacje uzyskane w ten sposób służą do ulepszania i dostosowywania naszej obecności w Internecie do naszych potrzeb.

16.3 Podstawa prawna

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes leży w celu określonym w punkcie 16.2.

16.4 Okres przechowywania i prawo do sprzeciwu

Okres przechowywania oraz możliwości kontroli i ustawień plików cookies wyjaśniliśmy w Rozdziale 8. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez Matomo, usuwając poniższy znacznik wyboru i tym samym aktywując wtyczkę rezygnacji: Matomo iFrame. Dane analityczne przetwarzane i przechowywane w Matomo zostaną przez nas automatycznie usunięte po roku.

 

17. Google reCAPTCHA

17.1 Opis przetwarzania

Nasza strona internetowa korzysta z usługi „reCAPTCHA” obsługiwanej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (zwaną dalej „Google”). Dzięki reCAPTCHA możemy sprawdzić w formularzach, czy wpisu dokonał człowiek, czy też zautomatyzowane oprogramowanie – zwłaszcza tzw. boty. Dzięki temu możemy chronić naszą witrynę przed spamem i niewłaściwym wykorzystaniem. W tym kontekście do Google przesyłany jest Twój adres IP, czas spędzony na stronie, ruchy myszy i wszelkie inne dane wymagane dla usługi reCAPTCHA. Więcej informacji na temat ochrony danych w Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

17.2 Zamiar

Przetwarzanie ma na celu ochronę formularzy na naszej stronie internetowej przed nadużyciami i spamem.

17.3 Podstawa prawna

Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes leży w celu określonym w punkcie 17.2.

17.4 Odbiorcy i przekazywanie do krajów trzecich

Google przetwarza Twoje dane osobowe również w USA i podlega Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności UE-USA można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Środki bezpieczeństwa

18. Środki bezpieczeństwa

Aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wyposażyliśmy naszą stronę internetową w certyfikat SSL lub TLS. SSL oznacza „Secure Sockets Layer”, a TLS oznacza „Transport Layer Security” i szyfruje komunikację danych pomiędzy witryną internetową a urządzeniem użytkownika. Aktywne szyfrowanie SSL lub TLS można rozpoznać po małym logo kłódki wyświetlanym po lewej stronie paska adresu przeglądarki.

 

Twoje prawa

19. Prawa osób dotkniętych

W związku z opisanym powyżej przetwarzaniem danych przez naszą firmę przysługują Państwu następujące prawa osób, których dane dotyczą:

19.1 Informacja (art. 15 RODO)

Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W takim przypadku mają Państwo prawo do informacji o tych danych osobowych oraz do dalszych informacji wymienionych w Art. 15 RODO na warunkach określonych w Art. 15 RODO.

19.2 Korekta (art. 16 RODO)

Masz prawo żądać niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie nieprawidłowych danych osobowych oraz, w razie potrzeby, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

19.3 Usunięcie (art. 17 RODO)

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w art. 17 RODO, np.: B. jeżeli Twoje dane nie są już potrzebne do celów, które realizujemy.

19.4 Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO)

Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie, jeżeli spełniony jest jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO, np.: B. jeżeli kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, przetwarzanie danych zostanie ograniczone na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Twoich danych.

19.5 Przenoszenie danych (art. 20 RODO)

Masz prawo, na warunkach wymienionych w Art. 20 RODO, zażądać udostępnienia danych, które Cię dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

19.6 Cofnięcie zgody (art. 7 ust. 3 RODO)

Masz prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody. Odstąpienie obowiązuje od chwili jego złożenia. Innymi słowy, to działa na przyszłość. Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem wstecznym.

19.7 Reklamacja (art. 77 RODO)

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Możesz skorzystać z tego prawa przed organem nadzorczym w państwie członkowskim UE swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca popełnienia zarzucanego naruszenia.

19.8 Zakaz zautomatyzowanego podejmowania decyzji/profilowania (art. 22 RODO)

Decyzje wywołujące dla Ciebie skutki prawne lub istotnie na Ciebie wpływające nie mogą opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych – w tym na profilowaniu. Informujemy, że w odniesieniu do Twoich danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

19.9 Sprzeciw (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w celu ochrony nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów), masz prawo wniesienia sprzeciwu na warunkach wymienionych w art. 21 RODO. Ma to jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy istnieją powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności. Nie musimy także wstrzymywać przetwarzania, jeżeli służy ono dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. W każdym przypadku – niezależnie od konkretnej sytuacji – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach reklamy bezpośredniej.

Trainingcamp.com

Wybierz region:
Wybierz region:
Wybierz grupę wiekową:
Filtruj grupę wiekową
Wybierz tutaj funkcje specjalne:
Sprzęt filtrujący
Pokaż więcej
Wybierz lokalizację zakwaterowania:
Lokalizacja filtra
Wybierz budżet:
Filtr budżetowy
Wybierz region:
Wybierz region:
Wybierz tutaj funkcje specjalne:
Sprzęt filtrujący
Pokaż więcej
Wybierz lokalizację zakwaterowania:
Lokalizacja filtra
Wybierz budżet:
Filtr budżetowy
Wybierz region:
Wybierz region:
Wybierz grupę wiekową:
Filtruj grupę wiekową
Wybierz tutaj funkcje specjalne:
Sprzęt filtrujący
Pokaż więcej
Wybierz lokalizację zakwaterowania:
Lokalizacja filtra
Wybierz budżet:
Filtr budżetowy
Wybierz region:
Wybierz region:
Wybierz tutaj funkcje specjalne:
Sprzęt filtrujący
Pokaż więcej
Wybierz lokalizację zakwaterowania:
Lokalizacja filtra
Wybierz budżet:
Filtr budżetowy
Skontaktuj się teraz!
Skontaktuj się z nami poprzez Whatsapp!
Zeskanuj kod
Hej 👋
Czy jesteś zainteresowany jednym z naszych obozów szkoleniowych lub po prostu masz krótkie pytanie?
Po prostu napisz do nas łatwo na czacie!