Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana dát-
predpisov

Úvod a pojmy

1.   Úvod

Prevádzkou našej webovej stránky https://www.trainingslager.com (ďalej len „webová stránka“) spracúvame osobné údaje. S týmito zaobchádzame dôverne a spracovávame ich v súlade s platnými zákonmi – najmä všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a federálnym zákonom o ochrane údajov (BDSG-nový). Našimi nariadeniami o ochrane údajov vás chceme informovať, aké osobné údaje od vás zhromažďujeme, na aké účely a na akom právnom základe ich používame a v prípade potreby aj komu ich poskytujeme. Okrem toho vám vysvetlíme, aké práva máte na ochranu a presadzovanie ochrany vašich údajov.

2.   Podmienky

Naše nariadenia o ochrane údajov obsahujú technické podmienky, ktoré sú nové v GDPR a BDSG. Pre lepšie pochopenie by sme chceli tieto pojmy vysvetliť jednoduchými slovami:

2.1   Osobné údaje

"Osobné údaje" sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby (čl. 4 č. 1 GDPR). Informáciou o identifikovanej osobe môže byť napríklad meno alebo e-mailová adresa. Osobné údaje sú však zahrnuté aj tam, kde identita nie je okamžite zrejmá, ale možno ju určiť spojením vlastných informácií alebo informácií tretích strán, a tak zistiť, o koho ide. Osoba môže byť identifikovaná napríklad poskytnutím jej adresy alebo bankových údajov, dátumu narodenia alebo používateľského mena, adresy IP a/alebo údajov o polohe. Tu sú relevantné všetky informácie, ktoré umožňujú akýmkoľvek spôsobom vyvodiť záver o osobe.

 

2.2   spracovanie

Pod „spracovanie„Článok 4 č. 2 GDPR znamená akýkoľvek proces v súvislosti s osobnými údajmi. To platí najmä pre zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, usporiadanie, ukladanie, prispôsobovanie alebo zmenu, čítanie, dopytovanie, používanie, zverejňovanie, prenos, distribúciu alebo akúkoľvek inú formu poskytovania, porovnávania alebo spájania, obmedzovania, vymazávania alebo ničenia osobných údajov. údajov.


Zodpovedná spoločnosť a úradník pre ochranu údajov

3.   Zodpovedná osoba

Za spracovanie údajov je zodpovedný:

Združenie: teamtravel GmbH

Zákonný zástupca:
Generálny riaditeľ Fabian Schlupp

Adresa:
Kleiner Schäferkamp 35b
20357 Hamburg

Telefón: +49 (0) 40 8740 9534

E-mail: info@trainingslager.com

4.   splnomocnenec pre ochranu údajov

Pre našu spoločnosť sme vymenovali externého úradníka pre ochranu údajov. Môžete ho kontaktovať na adrese:

Priezvisko:                                 xxx

Adresa:                       xxx

Telefón:                              xxx

Fax: xxx

E-mail:                                xxx

 

Rám na spracovanie

5.   Spracovateľský rámec: webová stránka

Ako súčasť webovej stránky s URL https://www.trainingslager.com spracúvame vaše osobné údaje, ktoré sú podrobne uvedené nižšie v bodoch 6-17. Spracúvame od vás iba údaje, ktoré nám aktívne poskytnete na našej webovej stránke (napr. vyplnením formulárov) alebo ktoré nám automaticky poskytnete pri využívaní našej ponuky.

Vaše údaje budeme spracovávať výlučne my a nebudeme ich predávať, požičiavať ani poskytovať tretím stranám. Ak na spracovanie Vašich osobných údajov využívame pomoc externých poskytovateľov služieb, deje sa tak v rámci takzvaného spracovania objednávok, pri ktorom sme ako klient oprávnení dávať pokyny našim dodávateľom. Na prevádzku našej webovej stránky využívame externých poskytovateľov služieb na hosting, ako aj na údržbu, starostlivosť a ďalší rozvoj. Ak sa na niektoré zo spracovateľských operácií uvedených v častiach 6-17 využívajú iní externí poskytovatelia služieb, budú tam uvedení.

Prenos údajov do tretích krajín sa spravidla neuskutočňuje a ani sa neplánuje. O výnimkách z tejto zásady vás budeme informovať v nižšie popísaných spracovateľských operáciách.

 

Spracovanie do detailov

6.   Poskytovanie webových stránok a súborov denníkov servera

6.1   Popis spracovania

Zakaždým, keď vstúpite na webovú stránku, automaticky zhromažďujeme informácie, ktoré váš prehliadač odošle na náš server. Tie sú tiež uložené v takzvaných log súboroch nášho systému. To zahŕňa nasledujúce údaje:

 • Vaša IP adresa
 • softvér prehliadača, ktorý používate, ako aj jeho verziu a jazyk
 • operačný systém, ktorý používate
 • webová stránka, z ktorej ste prišli na našu webovú stránku (tzv. referrer)
 • podstránky, na ktoré pristupujete na našej webovej lokalite
 • dátum a čas vašej návštevy našej webovej stránky
 • Váš poskytovateľ internetových služieb
 • Množstvo prenesených dát
 • Krajina a miesto, z ktorého ste navštívili našu webovú stránku
 • Vaša dĺžka pobytu na našej webovej stránke

Dočasné uloženie vašej IP adresy systémom je nevyhnutné, aby bolo možné doručiť našu webovú stránku do zariadenia používateľa. Aby ste to dosiahli, IP adresa používateľa musí zostať uložená počas trvania relácie. Vaša IP adresa však nie je zaznamenaná v našich protokolových súboroch.

6.2   Účel

Spracovanie sa uskutočňuje s cieľom umožniť prístup na webovú stránku a zabezpečiť jej stabilitu a bezpečnosť. Okrem toho spracovanie slúži na štatistické vyhodnotenie a zlepšenie našej online ponuky.

6.3   Právny základ

Spracovanie je nevyhnutné na ochranu prevažujúcich oprávnených záujmov zodpovednej osoby (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávnený záujem spočíva v účele uvedenom v bode 6.2.

6.4   Doba skladovania

Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Ak sa údaje zhromažďujú na poskytovanie webovej stránky, ide o prípad, keď sa príslušná relácia skončí. Súbory denníka sa vymažú po 30 dňoch.

 

7.   Kontaktný formulár a kontakt cez email

7.1   Popis spracovania

Pre kontaktovanie sme na našej webovej stránke poskytli kontaktný formulár. V tomto formulári budete požiadaní o zadanie vašej e-mailovej adresy, vášho mena a správy pre nás. Ak kliknete na tlačidlo „Odoslať“, údaje sa prenesú k nám. Môžete nás tiež kontaktovať pomocou e-mailových adries uvedených na webovej stránke. V tomto prípade budú osobné údaje zaslané e-mailom spracovávané nami.

7.2   Účel

Poskytnutím kontaktného formulára na našej webovej stránke vám chceme ponúknuť pohodlný spôsob, ako sa s nami spojiť. Údaje prenášané prostredníctvom kontaktného formulára alebo vášho e-mailu a v ňom budú použité výlučne na účely spracovania a zodpovedania vašej žiadosti.

7.3   Právny základ

Spracovanie je nevyhnutné na ochranu prevažujúcich oprávnených záujmov zodpovednej osoby (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávnený záujem spočíva v účele uvedenom v bode 7.2. Ak je emailový kontakt zameraný na uzavretie alebo plnenie zmluvy, údaje sa spracúvajú na plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR).

7.4   Doba skladovania

Údaje vymažeme hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Zvyčajne sa to stane, keď sa komunikácia s vami skončí. Komunikácia končí, keď okolnosti naznačujú, že vaša obava bola konečne objasnená. Ak sú zákonné doby uchovávania v rozpore s vymazaním, vymazanie sa uskutoční ihneď po uplynutí zákonnej doby uchovávania.

 

8.   Cookies

8.1   Popis spracovania

Naša stránka používa cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do zariadenia užívateľa pri návšteve webovej stránky. Súbory cookie obsahujú informácie, ktoré umožňujú rozpoznanie zariadenia a v prípade potreby aj určitých funkcií webovej stránky. Zvyčajne používame iba takzvané „súbory cookie relácie“. Tieto sa automaticky vymažú, keď ukončíte internetovú reláciu a zatvoríte prehliadač. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhší čas (tzv. trvalé súbory cookie). Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú v závislosti od zadanej doby uloženia.

8.2   Účel

Súbory cookie používame, aby bola naša webová stránka užívateľsky príjemnejšia a aby sme mohli ponúkať funkcie opísané v časti 8.1. Spolupracujeme aj s tretími stranami alebo máme integrované služby tretích strán, aby sme vám pomohli urobiť našu webovú stránku čo najzaujímavejšou a užívateľsky najprívetivejšou. Na tento účel môže naša webová stránka ukladať na váš pevný disk aj súbory cookie tretích strán. Ak povolíme používanie takýchto súborov cookie tretím stranám, budeme vás v nasledujúcich častiach informovať o takto zhromaždených informáciách.

8.3   Právny základ

Spracovanie je nevyhnutné na ochranu prevažujúcich oprávnených záujmov zodpovednej osoby (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávnený záujem spočíva v účele uvedenom v bode 8.2.

8.4   Doba skladovania

Súbory cookie sa automaticky vymažú na konci relácie alebo po uplynutí určeného obdobia uloženia. Keďže cookies sa ukladajú na vašom zariadení, vy ako používateľ máte tiež plnú kontrolu nad používaním cookies. Zmenou nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť prenos cookies.

Nižšie sme pre vás zostavili odkazy, ktoré vás zavedú na návod, ako môžete zmeniť nastavenia v bežných prehliadačoch. Ďalšie informácie nájdete v ponuke podpory vášho prehliadača:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Cookies, ktoré už boli uložené, je možné kedykoľvek vymazať. Dá sa to urobiť aj automaticky. Ak sú cookies pre našu webovú stránku deaktivované, jednotlivé funkcie našej webovej stránky nie je možné používať alebo je možné ich využívať len v obmedzenom rozsahu.

 

9.   Newsletter

9.1   Popis spracovania

Newsletter zasielame v nepravidelných intervaloch. Prostredníctvom newslettra vás informujeme o našich aktivitách. Náš newsletter budete dostávať iba vtedy, ak sa aktívne prihlásite na odber nášho zoznamu adresátov. Môžete sa k nemu prihlásiť vyplnením a odoslaním registračného formulára na odber noviniek na našej webovej stránke. Ak sa chcete zaregistrovať na odber noviniek, stačí zadať svoju e-mailovú adresu. Všetky ostatné informácie (ako je vaše meno a priezvisko) sú dobrovoľné a slúžia výlučne na prispôsobenie e-mailov. Na vykonávanie a overovanie registrácií na odber noviniek používame takzvaný postup dvojitého prihlásenia. Registrácia prebieha v niekoľkých krokoch. Najprv sa prihláste na odber noviniek na našej webovej stránke. Potom od nás dostanete e-mail na vami uvedenú e-mailovú adresu. Týmto e-mailom vás žiadame, aby ste potvrdili, že ste sa skutočne zaregistrovali na odber bulletinu a že by ste ho chceli dostávať. Potvrdenie prebieha kliknutím na potvrdzovací odkaz v e-maile. Až po úspešnom potvrdení vás zaradíme do nášho distribučného zoznamu newsletterov a budeme vám posielať budúce e-maily. V rámci procesu dvojitého prihlásenia ukladáme dátum, čas a vaše IP adresy pri registrácii aj pri potvrdení.

9.2   Účel

Spracovanie prebieha, aby bolo možné ponúkať funkciu newsletteru a zasielať e-maily s newsletterom odberateľom. Zhromažďovanie a uchovávanie dátumu, času a IP adries pri registrácii na odber noviniek slúži na zdokumentovanie udeleného súhlasu a na ochranu pred nesprávnym zadaním e-mailových adries.

9.3   Právny základ

Spracovanie nášho newslettera pre odberateľov je založené na súhlase v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. K vyhláseniu o súhlase máte kedykoľvek prístup na našej webovej stránke. Váš súhlas je dobrovoľný. Zhromažďovanie a uchovávanie dátumu, času a IP adries pri registrácii na odber newslettera je nevyhnutné na ochranu prevažujúcich oprávnených záujmov zodpovednej osoby (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR). Náš oprávnený záujem spočíva v účele uvedenom v bode 9.2.

9.4   Doba uchovávania a odvolanie súhlasu

Ak nepotvrdíte svoju registráciu na odber nášho newslettera do 24 hodín od prijatia príslušného registračného e-mailu, vaše údaje budú automaticky vymazané. Vaše osobné údaje spracúvame aj počas trvania odberu newslettera. Odosielanie nášho newslettera môžete kedykoľvek ukončiť odvolaním súhlasu. Stačí jednoduché vysvetlenie (e-mailom na info@trainingslager.com alebo poštou na adresu teamtravel GmbH, Kleiner Schäferkamp 35b, 20357 Hamburg). Z odberu noviniek sa môžete odhlásiť aj kliknutím na odhlasovací odkaz v každom e-maile s newsletterom. Ak svoj súhlas odvoláte, už vám nebudú zasielané informačné bulletiny a vaše osobné údaje budú odstránené z nášho aktívneho zoznamu adresátov.

9.5   Príjemcovia a prenos do tretích krajín

Na správu nášho distribučného zoznamu bulletinov a odosielanie e-mailov využívame služby externého poskytovateľa bulletinov.

 

10. Sociálne siete

10.1 Popis spracovania

Niektoré podstránky našej webovej stránky obsahujú takzvané sociálne pluginy, ktoré ponúkajú externé sociálne siete Facebook, Twitter, Instagram a Google+. Keď vstúpite na stránku, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi sociálnej siete. Obsah príslušného doplnku sociálnej siete sa prenáša priamo do vášho prehliadača prostredníctvom sociálnej siete a zobrazuje sa na našej webovej stránke. Aby sme tomu zabránili, používame takzvané dvojklikové riešenie. Sociálne pluginy sme integrovali na našu webovú stránku tak, že spojenie medzi sociálnymi pluginmi a servermi sociálnych sietí je štandardne prerušené. Ak chcete priamo komunikovať so sociálnou sieťou na našej webovej stránke cez sociálny plugin a povoliť výmenu údajov, musíte kliknúť na požadovaný sociálny plugin a tým ho aktivovať. Po aktivácii sociálneho pluginu už nemáme žiadny vplyv na množstvo údajov, ktoré príslušná sociálna sieť zhromažďuje. Budeme vás preto informovať podľa úrovne našich vedomostí. Aktiváciou sociálneho pluginu bude vaša IP adresa prenesená do príslušnej sociálnej siete spolu s adresou našej webovej stránky. Ak ste pri návšteve našej webovej stránky prihlásený do sociálnej siete, tieto informácie budú priradené k vášmu používateľskému účtu tam. Ak interagujete s aktivovaným sociálnym pluginom, napríklad „zdieľate“, „páči sa mi“ alebo „retweetujete“ príspevok pomocou sociálneho pluginu, tieto informácie sa tiež prenesú priamo do príslušnej sociálnej siete a tam sa uložia do vášho používateľského účtu.

Sociálne siete, s ktorými komunikujete, ukladajú vaše údaje ako profily používania a tiež ich používajú na reklamné účely, prieskum trhu a/alebo na prispôsobenie svojich webových stránok vašim potrebám. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto užívateľských profilov, na uplatnenie ktorého musíte kontaktovať priamo sociálne siete.


10.2
Účel

Spracovanie sa vykonáva s cieľom umožniť vám pohodlnú a užívateľsky príjemnú komunikáciu so sociálnymi sieťami.

10.3 Právny základ

Spracovanie je nevyhnutné na ochranu prevažujúcich oprávnených záujmov zodpovednej osoby (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávnený záujem spočíva v účele uvedenom v bode 11.2.

10.4 Príjemcovia a prenos do tretích krajín

Aktiváciou sociálneho doplnku sa vaše údaje prenesú na jednu z nasledujúcich sociálnych sietí.

 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA. Ďalšie informácie o ochrane údajov na Facebooku nájdete na http://www.facebook.com/policy.php; http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a http://www.facebook.com/about/privacy/ vaše-info1TP5Informácie pre každého.
 • Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornia 94103, USA; Ďalšie informácie o ochrane údajov na Twitteri nájdete na https://twitter.com/privacy.
 • Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA; Ďalšie informácie o ochrane údajov na Instagrame nájdete na https://help.instagram.com/155833707900388/.
 • Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA; Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google nájdete na https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.
 • Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko. Údaje môžu byť odovzdané spoločnosti skupiny Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, Kalifornia, 94103, USA a tam spracované. Ďalšie informácie o ochrane údajov na Pintereste nájdete na https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

Sociálne siete tiež spracúvajú vaše osobné údaje v USA a podriadili sa EU-US Privacy Shield. Ďalšie informácie o EU-US Privacy Shield nájdete na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

11. Webové písma Google

11.1 Popis spracovania

Naša webová stránka používa „Google Webfonts“, službu nahrádzania písma poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). S Google Webfonts sa pri zobrazení našej webovej stránky štandardné písma na vašom zariadení nahradia písmami z katalógu Google. Ak váš prehliadač bráni integrácii Google Webfonts, text na našej webovej stránke sa zobrazí v štandardných fontoch vášho zariadenia. Písma Google sa načítavajú priamo zo servera Google. Aby sa tak stalo, váš prehliadač odošle požiadavku na server Google. To znamená, že vašu IP adresu môžeme preniesť aj do Google spolu s adresou našej webovej stránky. Google Webfonts však neukladá súbory cookie na vašom zariadení. Podľa spoločnosti Google sa údaje spracovávané v rámci služby Google Webfonts prenášajú do domén špecifických pre zdroje, ako sú fonts.googleapis.com alebo fonts.gstatic.com. Nebudú spojené s údajmi, ktoré môžu súvisieť s používaním iných služieb Google, ako je napríklad vyhľadávací nástroj s rovnakým názvom alebo Gmail. Ďalšie informácie o ochrane údajov v Google Webfonts nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1. Všeobecné informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google sú dostupné na http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.


11.2
Účel

Spracovanie prebieha preto, aby bolo možné zobraziť text na našej webovej stránke čitateľnejším a estetickejším spôsobom.

11.3 Právny základ

Spracovanie je nevyhnutné na ochranu prevažujúcich oprávnených záujmov zodpovednej osoby (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávnený záujem spočíva v účele uvedenom v bode 11.2.

11.4 Príjemcovia a prenos do tretích krajín

Používaním Google Webfonts môžu byť osobné údaje prenášané do Google. Spoločnosť Google tiež spracúva vaše osobné údaje v USA a predložila sa štítu EÚ-US Privacy Shield. Ďalšie informácie o EU-US Privacy Shield nájdete na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

12. YouTube videá

12.1 Popis spracovania

Naša webová stránka využíva služby „YouTube“, videoplatformy prevádzkovanej spoločnosťou YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA (ďalej len „YouTube“). YouTube zastupuje Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. YouTube používame tak, že jednotlivé videá z platformy vkladáme na našu webovú stránku ako takzvaný iFrame, aby sa dali prehrávať priamo na našej stránke. Videá sú integrované v „režime rozšírenej ochrany údajov“ ponúkanom na YouTube, t.j. H. Žiadne vaše osobné údaje nebudú prenesené do spoločnosti Google, pokiaľ nebudete videá prehrávať. Až pri prehrávaní videa sa do Googlu prenesú dáta, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Ak si prehráte video, ktoré je tam vložené na podstránke nášho webu, Google bude informovaný, ktorú podstránku ste navštívili a ktoré video ste si pozreli. V prípade potreby bude vaša IP adresa prenesená aj do Google. Ak ste prihlásení ako používateľ YouTube alebo Google, Google priradí tieto informácie vášmu používateľskému účtu. Google ukladá vaše údaje ako profily používania a používa ich na reklamné účely, prieskum trhu a/alebo na prispôsobenie webových stránok Google vašim potrebám. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov, na uplatnenie ktorého musíte kontaktovať priamo Google. Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google nájdete na http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

12.2 Účel

Spracovanie prebieha, aby sme vám mohli zobrazovať videá na našej webovej stránke.

12.3 Právny základ

Spracovanie je nevyhnutné na ochranu prevažujúcich oprávnených záujmov zodpovednej osoby (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávnený záujem spočíva v účele uvedenom v bode 12.2.

12.4 Príjemcovia a prenos do tretích krajín

Integráciou služby YouTube môžu byť osobné údaje prenesené do spoločnosti YouTube LLC alebo Google. Spoločnosť Google tiež spracúva vaše osobné údaje v USA a predložila sa štítu EÚ-US Privacy Shield. Ďalšie informácie o EU-US Privacy Shield nájdete na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

13. Vimeo videá

13.1 Popis spracovania

Naša webová stránka využíva služby „Vimeo“, video platformy prevádzkovanej spoločnosťou Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (ďalej len „Vimeo“). Vimeo používame tak, že jednotlivé videá z platformy vkladáme na našu webovú stránku ako takzvané iFrame, aby sa dali prehrávať priamo na našej stránke. Ak navštívite podstránku našej webovej stránky, kde je vložené video, vytvorí sa spojenie so servermi Vimeo a video sa zobrazí na našej webovej stránke. Toto povie Vimeo, ktorú webovú stránku ste navštívili. V prípade potreby sa do Vimeo prenesie aj vaša IP adresa. Keď prehrávate vložené video, tieto informácie sa zdieľajú aj s Vimeo. Ak ste prihlásený ako používateľ Vimeo, Vimeo priradí tieto údaje vášmu používateľskému účtu. Ďalšie informácie o ochrane údajov na Vimeo nájdete na http://vimeo.com/privacy.

13.2 Účel

Spracovanie prebieha, aby sme vám mohli zobrazovať videá na našej webovej stránke.

13.3 Právny základ

Spracovanie je nevyhnutné na ochranu prevažujúcich oprávnených záujmov zodpovednej osoby (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávnený záujem spočíva v účele uvedenom v bode 13.2.

13.4 Príjemcovia a prenos do tretích krajín

Vimeo spracováva dáta aj v USA.

 

14. Google Mapy

14.1 Popis spracovania

Naša webová stránka používa „Google Maps“, službu na zobrazovanie máp od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Mapy Google používame tak, že na našej webovej stránke uvádzame mapu s adresou našej firmy. Mapa sa načítava priamo zo servera Google. Aby sa tak stalo, váš prehliadač odošle požiadavku na server Google. To znamená, že vašu IP adresu môžeme preniesť aj do Google spolu s adresou našej webovej stránky. Mapy Google však neukladajú súbory cookie do vášho zariadenia. Ak ste pri návšteve našej stránky prihlásení do Google, Google Maps priradí tieto informácie vášmu používateľskému účtu Google. Google ukladá vaše údaje ako profily používania a používa ich na reklamné účely, prieskum trhu a/alebo na prispôsobenie webových stránok Google vašim potrebám. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov, na uplatnenie ktorého musíte kontaktovať priamo Google. Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google nájdete na http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

14.2 Účel

Spracovanie prebieha preto, aby sme vám mohli na našej webovej stránke zobraziť interaktívnu mapu.

14.3 Právny základ

Spracovanie je nevyhnutné na ochranu prevažujúcich oprávnených záujmov zodpovednej osoby (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávnený záujem spočíva v účele uvedenom v bode 14.2.

14.4 Príjemcovia a prenos do tretích krajín

Spoločnosť Google tiež spracúva vaše osobné údaje v USA a predložila sa štítu EÚ-US Privacy Shield. Ďalšie informácie o EU-US Privacy Shield nájdete na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

15. Google Analytics

15.1 Popis spracovania

Naša webová stránka používa „Google Analytics“, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Google Analytics používa súbory cookie (pozri časť 8), ktoré umožňujú analyzovať vaše používanie našej ponuky. Informácie generované súborom cookie sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Službu Google Analytics však používame iba s anonymizáciou IP. V dôsledku toho bude vaša IP adresa spoločnosťou Google vopred skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa prenesená na server Google v USA a tam skrátená. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics sa nespája s inými údajmi Google. Štatistiky vytvorené službou Google Analytics zaznamenávajú najmä to, koľko používateľov navštívi našu webovú stránku, z ktorej krajiny alebo lokality pochádza prístup, na ktoré podstránky sa pristupuje a aké odkazy alebo hľadané výrazy používajú návštevníci, aby sa dostali na našu webovú stránku. Podmienky používania služby Google Analytics nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Prehľad ochrany údajov v Google Analytics je dostupný na http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html. Zásady ochrany osobných údajov Google si môžete pozrieť na http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

15.2 Účel

Spracovanie prebieha, aby bolo možné vyhodnotiť používanie našej webovej stránky. Takto získané informácie sa používajú na zlepšenie a prispôsobenie našej online prítomnosti našim potrebám.

15.3 Právny základ

Spracovanie je nevyhnutné na ochranu prevažujúcich oprávnených záujmov zodpovednej osoby (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávnený záujem spočíva v účele uvedenom v bode 15.2.

15.4 Doba skladovania a právo namietať

Obdobie uchovávania a možnosti kontroly a nastavenia súborov cookie sme vysvetlili v časti 8. Proti spracovaniu údajov službou Google Analytics môžete kedykoľvek namietať stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača ponúkaného spoločnosťou Google na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Prípadne máte možnosť kliknúť na odkaz nižšie. Tým sa na vašom zariadení nastaví opt-out cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto webovej stránky. Analytické údaje spracované a uložené v službe Google Analytics automaticky vymažeme po 14 mesiacoch.

15.5 Príjemcovia a prenos do tretích krajín

Google Analytics pre nás vystupuje ako poskytovateľ služieb v rámci spracovania objednávok. Spoločnosť Google tiež spracúva vaše osobné údaje v USA a predložila sa štítu EÚ-US Privacy Shield. Ďalšie informácie o EU-US Privacy Shield nájdete na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

16. Matomo (predtým „Piwik“)

16.1 Popis spracovania

Naša webová stránka používa „Matomo“, službu webovej analýzy od spoločnosti Innocraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland. Matomo je softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý máme nainštalovaný na našom serveri. Matomo používa cookies (pozri časť 8), ktoré umožňujú analýzu vášho používania našej webovej stránky. Štatistiky vytvorené spoločnosťou Matomo zaznamenávajú najmä to, koľko používateľov navštívi našu webovú stránku, z ktorej krajiny alebo lokality pochádza prístup, na ktoré podstránky sa pristupuje a aké odkazy alebo hľadané výrazy návštevníci používajú, aby sa dostali na našu webovú stránku. Informácie generované súborom cookie sa prenášajú na náš server a tam sa ukladajú. Nebudú postúpené tretím stranám. Vaša IP adresa nebude spojená s inými údajmi, ktoré sa vás týkajú. IP adresy sa zaznamenávajú iba anonymne, takže priradenie nie je možné (tzv. maskovanie IP).

16.2 Účel

Spracovanie prebieha, aby bolo možné vyhodnotiť používanie našej webovej stránky. Takto získané informácie sa používajú na zlepšenie a prispôsobenie našej online prítomnosti našim potrebám.

16.3 Právny základ

Spracovanie je nevyhnutné na ochranu prevažujúcich oprávnených záujmov zodpovednej osoby (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávnený záujem spočíva v účele uvedenom v bode 16.2.

16.4 Doba skladovania a právo namietať

Obdobie uchovávania a možnosti kontroly a nastavenia súborov cookie sme vysvetlili v časti 8. Proti spracovaniu údajov spoločnosťou Matomo môžete kedykoľvek namietať odstránením nasledujúceho začiarknutia a tým aktivovaním doplnku na odhlásenie: Matomo iFrame. Analytické údaje spracované a uložené v Matomo automaticky vymažeme po jednom roku.

 

17. Google reCAPTCHA

17.1 Popis spracovania

Naša webová stránka používa „reCAPTCHA“, službu prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (ďalej len „Google“). Pomocou reCAPTCHA môžeme vo formulároch skontrolovať, či zadanie urobil človek alebo automatizovaný softvér - najmä takzvaní boti. To nám umožňuje chrániť našu webovú stránku pred spamom a zneužitím. V tejto súvislosti sa spoločnosti Google prenáša vaša IP adresa, dĺžka času, ktorý strávite na webovej stránke, pohyby myši a akékoľvek ďalšie údaje potrebné pre službu reCAPTCHA. Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google nájdete na http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

17.2 Účel

Spracovanie prebieha na ochranu formulárov na našej webovej stránke pred zneužitím a spamom.

17.3 Právny základ

Spracovanie je nevyhnutné na ochranu prevažujúcich oprávnených záujmov zodpovednej osoby (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Náš oprávnený záujem spočíva v účele uvedenom v bode 17.2.

17.4 Príjemcovia a prenos do tretích krajín

Spoločnosť Google tiež spracúva vaše osobné údaje v USA a predložila sa štítu EÚ-US Privacy Shield. Ďalšie informácie o EU-US Privacy Shield nájdete na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Bezpečnostné opatrenia

18. Bezpečnostné opatrenia

Za účelom ochrany vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom sme našu webovú stránku vybavili SSL alebo TLS certifikátom. SSL je skratka pre „Secure Sockets Layer“ a TLS pre „Transport Layer Security“ a šifruje komunikáciu údajov medzi webovou stránkou a zariadením používateľa. Aktívne šifrovanie SSL alebo TLS spoznáte podľa malého loga zámku, ktoré sa zobrazuje úplne vľavo v paneli s adresou prehliadača.

 

Vaše práva

19. Práva dotknutých osôb

V súvislosti s vyššie popísaným spracovaním údajov našou spoločnosťou máte právo na nasledujúce práva dotknutej osoby:

19.1 Informácie (článok 15 GDPR)

Máte právo požadovať od nás potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. V takom prípade máte právo na informácie o týchto osobných údajoch a na ďalšie informácie uvedené v článku 15 GDPR za podmienok uvedených v článku 15 GDPR.

19.2 Oprava (článok 16 GDPR)

Máte právo požadovať, aby sme bezodkladne opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a v prípade potreby doplnili neúplné osobné údaje.

19.3 Vymazanie (článok 17 GDPR)

Máte právo požiadať, aby sme bezodkladne vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak platí niektorý z dôvodov uvedených v článku 17 GDPR, napr. B. ak vaše údaje už nie sú potrebné na účely, ktoré sledujeme.

19.4 Obmedzenie spracovania údajov (článok 18 GDPR)

Máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracovanie, ak je splnená jedna z podmienok uvedených v článku 18 GDPR, napr. B. ak spochybňujete presnosť vašich osobných údajov, spracovanie údajov bude obmedzené na dobu, ktorá nám umožní overiť správnosť vašich údajov.

19.5 Prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)

Máte právo za podmienok uvedených v článku 20 GDPR požiadať o vydanie údajov, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte.

19.6 Odvolanie súhlasu (čl. 7 ods. 3 GDPR)

Svoj súhlas so spracovaním na základe súhlasu máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie platí od jeho uplatnenia. Inými slovami, funguje to do budúcnosti. Odvolanie súhlasu nerobí spracovanie spätne nezákonným.

19.7 Sťažnosť (článok 77 GDPR)

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Toto právo si môžete uplatniť u dozorného orgánu v členskom štáte EÚ, v ktorom máte bydlisko, miesto výkonu práce alebo miesto údajného porušenia.

19.8 Zákaz automatizovaného rozhodovania/profilovania (článok 22 GDPR)

Rozhodnutia, ktoré majú pre vás právne následky alebo sa vás významne dotýkajú, sa nesmú zakladať výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov – vrátane profilovania. Informujeme Vás, že pokiaľ ide o Vaše osobné údaje, nevyužívame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

19.9 Námietka (článok 21 GDPR)

Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR (na ochranu prevažujúcich oprávnených záujmov), máte právo namietať proti tomu za podmienok uvedených v článku 21 GDPR. To však platí len vtedy, ak existujú dôvody, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie. Po vznesení námietky už nebudeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami. Rovnako nemusíme prestať spracúvať, ak slúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. V každom prípade – bez ohľadu na konkrétnu situáciu – máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priamej reklamy.

Vyberte región:
Vyberte región:
Vyberte vekovú skupinu:
Filtrujte vekovú skupinu
Vyberte špeciálne funkcie tu:
Filtračné zariadenie
zobraziť viac
Vyberte si lokalitu ubytovania:
Umiestnenie filtra
Vyberte rozpočet:
Filter rozpočtu
Vyberte región:
Vyberte región:
Vyberte špeciálne funkcie tu:
Filtračné zariadenie
zobraziť viac
Vyberte si lokalitu ubytovania:
Umiestnenie filtra
Vyberte rozpočet:
Filter rozpočtu
Vyberte región:
Vyberte región:
Vyberte vekovú skupinu:
Filtrujte vekovú skupinu
Vyberte špeciálne funkcie tu:
Filtračné zariadenie
zobraziť viac
Vyberte si lokalitu ubytovania:
Umiestnenie filtra
Vyberte rozpočet:
Filter rozpočtu
Vyberte región:
Vyberte región:
Vyberte špeciálne funkcie tu:
Filtračné zariadenie
zobraziť viac
Vyberte si lokalitu ubytovania:
Umiestnenie filtra
Vyberte rozpočet:
Filter rozpočtu
kontaktuj teraz!
Kontaktujte nás cez Whatsapp!
Naskenujte kód
Ahoj 👋
Máte záujem o niektorý z našich tréningových kempov alebo len rýchlu otázku?
Stačí nám jednoducho napísať do chatu!